روز جمعه ۱۳ اسفند، پنجمین جلسه دادگاه استیناف بمبگذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۷ در آنتورپ بلژیک برگزار می‌شود. این جلسه دادگاه آنتورپ به استیناف سه همدست مزدور اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم آخوندی رسیدگی می‌کند.
در جلسات قبلی استیناف ابعاد بیشتری از تاثیرات مخرب و کشنده بمب توسط کارشناسان مواد منفجره از آلمان و بلژیک که برای شهادت در دادگاه حاضر شده بودند، افشا شد.

همزمان با جلسه دادگاه آنتورپ تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل دادگاه آنتورپ برگزار شد.
آنها به اخراج دیپلومات تروریستها و مزدوران رژیم آخوندی و بستن سفارتها و لانه‌های جاسوسی و تروریسم رژیم در اروپا و ضرورت لغو پناهندگی و تابعیت مزدوران و ابطال پاسپورت آنها فراخوان دادند.

 
 

جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰