به گزارش شورای هماهنگی معلمان روز شنبه ۲۱ اسفند۱۴۰۰ در حالی که عزیز قاسم‌زاده به همراه خانواده خود راهی دادگاه بود. نیروهای سرکوبگر امنیتی با هتک حرمت خانواده و خشونت مانع همراهی اعضای خانواده شده گوشی و تلفن برادر عزیز قاسم‌زاده را ضبط نموده و یکی از بستگان وی توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.
همچنین نیروی سرکوبگر انتظامی با اعلام و به بهانه رزمایش اطراف اداره آموزش و پرورش رودسر را به محاصره در آوردند. اما با وجود جو پلیسی معلمان بر برگزاری تجمع حمایتی از عزیز قاسم‌زاده تاکید کردند.
پس از شکل‌گیری هسته اولیه تجمع معلمان در رودسر در حمایت ازعزیزقاسم زاده پلیس سرکوبگر با خشونت اقدام به پراکنده نمودن معلمان نموده، خودروهای حامل معلمان از سایر شهرها را متوقف و افراد را ضرب و شتم کرده‌اند.
بنا بر اطلاع نیروهای امنیتی و لباس شخصی محمود بهشتی لنگرودی ،محمود صدیقی پور، حسن نظریان و مسعود فرهیخته را به همراه چند نفر دیگر دستگیر نموده که بعدا بدون دادن تعهد و سپردن وثیقه آزاد شدند.
حمله وحشیانه به معلمان بندرانزلی در رودسر و ضرب و شتم معلمان زن
روز شنبه بیست ویکم اسفند نیروهای سرکوبگر امنیتی مینی‌بوس حامل معلمان بندرانزلی ، که قصد شرکت در تجمع حمایتی از آقای قاسم‌زاده داشتند، را ابتدا به یک خیابان محل استقرار سپاه منتقل نمودند و هنگامی که معلمان از ماشین پیاده شدند با توهین و فحاشی ماموران روبرو شده و توسط نیروهای یگان ویژه که سر و صورت خود را پوشانده بودند به صورت وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به طوری که متاسفانه دو نفر از معلمان زن با توجه به آسیب‌ دیدگی راهی بیمارستان شده و وضعیت خوبی ندارند.

شنبه ۲۱ اسفند۱۴۰۰ ۱۴۰۰