سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تصویب و اعلام شد. وزیر کار دولت رئیسی جلاد، فریبکارانه تلاش کرد حداکثر دریافتی ماهانه کارگران را به‌جای حداقل دستمزد پایه در سال۱۴۰۱ جا بزند تا یک رشد ۵۷ و ۴دهم درصدی اعلام کرده و آب را برای تشدید چپاولگریهای آخوندها، گل‌آلود کند.
اما واقعیت چیست؟بنا به‌گفته وزیر کار رئیسی جلاد، دریافتی کارگر «حداقلی‌بگیر» بدون‌سابقه و اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹هزار تومان و بن ۸۵۰هزار تومانی و حق‌مسکن ۴۵۰هزار تومانی، برابر می‌شود با ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان.(خبرگزاری حکومتی ایسنا۱۹ اسفند)
این دریافتی حداکثری را مقایسه کنید با سبد هزینه خانواری که بانک مرکزی دیماه ۱۴۰۰ منتشر کرده و در کمیته دستمزد شورایعالی کار رژیم حدود ۹میلیون تومان تعیین شده بود. یعنی تا همینجا دریافتی حداکثری کارگران نزدیک به سه میلیون و ۴۰۰هزار تومان از سبد هزینه خانوار کمتر است!

روز ۱۲مهر ۱۴۰۰ یوسف داوودی عضو مجلس رژیم از سراب با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی رژیم گفت خط فقر در سال‌جاری ۱۱میلیون تومان است.
با این حساب دستمزد حداکثری کارگران بیشتر از ۵میلیون ۳۰۰هزار تومان زیرخط فقر رسماً اعلام شده بانک مرکزی رژیم است، به‌شرطی که تورم مطلقاً بیشتر نشده و قیمتها در تمامی سال آینده ثابت بمانند.
این واقعیت‌ها، تیرخلاصی به پایان هیاهوی آخوندها و به‌ویژه دولت رئیسی جلاد و وزیر کار اوست که از مجری‌گری تلویزیون مهوع آخوندها یک‌راست به صندلی وزارت کار با ۱۴میلیون کارگر منصوب شده است.

یکشنبه ۲۲ اسفند‌ماه۱۴۰۰