غریب آبادی معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌بشر قضاییه جلادان «از سیاست دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی به‌شدت انتقاد کرد و گفت: سوئد در اروپا به مرکزی برای هدایت اقدامات تروریستی علیه نظام ایران تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: برخی اعضای مجاهدین نیز در این کشور حضور دارند و اقدامات تروریستی خود علیه نظام ایران را از این کشور هدایت می‌کنند. این‌که دولت سوئد با اختصاص بودجه دهها میلیون یورویی نظام قضایی خود را در اختیار مجاهدین قرار داده، خود حاکی از تداوم سیاست حمایت این کشور از تروریست‌ها و برنامه‌های خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی می‌باشد.

دبیر ستاد حقوق‌بشر در ادامه اشاره‌ای هم به احمدرضا جلالی که به جرم جاسوسی و اقدامات مغایر امنیت ملی در ایران دستگیر و محاکمه شد، کرد و گفت: این محکوم نیز در سوئد مستقر بود و اقدامات خود را علیه ایران با هدایت این کشور و رژیم صهیونیستی انجام می‌داد.

غریب آبادی به دولت سوئد توصیه کرد دامن خود را از ارتباط با مجاهدین که دست آن به خون بیش از ۱۲۰۰۰ آلوده است پاک کند و به این نمایش ساختگی علیه نظام ایران نیز خاتمه دهد. (خبرگزاری میزان (رژیم) ۲۲ اسفند۱۴۰۰)

یکشنبه ۲۲ اسفند‌ماه۱۴۰۰

http://t.me/begoonah

https://instagram.com/begoonah