پاسخ به این سؤال را باید در فراخوان هر سالهٔ ستاد اجتماعی مجاهدین به برپایی کارزار ملی چهارشنبه‌سوری جست‌و‌جو کرد. به‌میزانی که این رژیم بنیادگرا و ارتجاعی با سنت‌های ملی ایرانی درمی‌افتد به همان میزان مقاومت فرهنگی در برابر آن بالاتر می‌رود. اینک آیین چهارشنبه‌سوری در میهن ما با مقاومت سراسری برای آزادی درآمیخته و چهارشنبه‌سوری را به یک کارزار ملی تبدیل نموده است.

ورود عنصر «آتش» به جشن چهارشنبه‌سوری همان چیزی است که این رژیم از آن می‌هراسد؛ زیرا تداعی‌کنندهٔ صحنه‌های شورش و خیزش است. کاراکتر شهر را عوض می‌کند و شور و هیجان و انرژی مثبت می‌آفریند. زردی‌ها و سیاهی را پس می‌راند و به‌جای آن شادابی و سرخی و شور و شکوفایی حاکم می‌سازد. از این رو حاکمیت به‌شدت مراقب است تا از برپایی آن جلوگیری کند. «مراقب رفتار‌های خطرناک و هنجارشکن باشید و در صورت لزوم مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید». ! (مهر صبا. ۲۱اسفند) به‌رغم این زمینه‌سازیها، مردم و جوانان با تأسی از کانون‌های شورشی امسال نیز برآنند که جرثومه‌های خامنه‌ای، رئیسی و سایر سران رژیم را به آتش بکشند و جشن چهارشنبه‌سوری را در مترقی‌ترین معنای آن به یک کارزار ملی بالغ کنند. در این مسیر هیچ ترفندی نمی‌تواند مانع از تحقق ارادهٔ آنها شود.

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰