زاغری در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش گفت؛ در ایران زندانیان زیادی داریم!
نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی که اخیرا از اوین آزاد شده و به انگلستان رفته است، اولین جلسه مطبوعاتی خود را برگزار کرد. زاغری گفت در اوین به من گفتند که ترا آزاد نمی کنیم تا بدهی را بدهند.
نازنین زاغری که به مدت ۶ سال در ایران زندانی بود، در پی مذاکرات بین ایران و انگلستان روز ۲۶ اسفند۱۴۰۰ آزاد شد. وی روز دوشنبه یک فروردین پس از دیدار با رئیس مجلس عوام انگلستان در پارلمان بریتانیا اولین جلسه مطبوعاتی خود را برگزار کرد.
دولت انگلیس در ازای آزادی نازنین زاغری
۴۰۰ میلیون پوند که بدهی مردم ایران است را به حکومت آخوندها داد و رسما به گروگانگیری پر سود سپاه پاسداران تن داد.
همچنین خانواده انوشه آشوری گفتند که ۲۷ هزار پوند پول به رژیم آخوندها پرداخته اند.
یک گروگان دیگر به نام مراد طاهباز که شهروند دو تابعیتی انگلیس است قرار است آزاد شود.
متاسفانه این شهروندان به خاطر رفت و آمد به ایران طعمه های خوبی برای گروگانگیری آخوندهای بی رحم می شوند.

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱