محمد مهاجری مهرهٔ باند موسوم به اصول‌گرا روز دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ در واکنش به پیام نوروزی روز گذشته آخوند رئیسی جلاد در توئیتی با کنایه و تمسخر و با هشتگ دولت تخیل نوشت: جناب آقای رئیسی سال نو مبارک، به جدتان قسم، اکثر حرفهایی که در پیام نوروزی درباره اقتصاد گفتید، تخیل است و گزارشهایی که به شما داده‌اند راست نیست. دهن دروغگویان را با خاک پر کنید.
اگر نمی‌دانید غلط است و بیان می‌کنید وای بر ما و اگر می‌دانید که… باز هم وای بر ما
محمد مهاجری روز ۲۵اسفند۱۴۰۰ درباره امضای یک قرارداد نفتی بزرگ ۲۰ساله رژیم که در آن نه طرف قرارداد مشخص بود و نه مبلغ آن، نوشت: در اوج ترقه‌بازی شب چهارشنبه‌سوری، قرارداد ۲۰ساله توسعه لایه نفتی پارس جنوبی که ۹۰۰میلیون بشکه نفت دارد با حضور وزیر نفت امضا شده که نه معلوم است طرف قرارداد کیست و نه مبلغش چه‌قدر است. معامله یک گونی پیاز در میدان تره‌بار از این شفاف‌تر است (توئیت محمد مهاجری ۲۵اسفند).
مهاجری هم‌چنین روز ۲۰اسفند در توئیتی خطاب به رئیسی جلاد نوشت: به جای این‌که در سفر استانی از مردم عادی بپرسید به آنها ناهار داده‌اند، از آنها سؤال کنید ۷دستاورد دولت ۷ماهه‌تان را نام ببرند. هرکس به ۳ مورد هم اشاره کرد، ناهارش با من! نه. ۲مورد هم جواب داد ناهارش با من.نه.یک مورد هم پاسخ درست داد ناهارش با من.

دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱