روز چهار‌شنبه ۳فروردین ۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال۶۷، در دادگاه سوئد ادامه یافت.

در این جلسه ابتدا دادگاه به سؤال و جواب با تورون لیندهولم کارشناس و متخصص روانشناسی حافظه اختصاص داشت و در بخش بعدی خانم شادی صدر، کارشناس حقوق بین‌الملل و از مؤسسین سازمان عدالت برای ایران، به ادای شهادت پرداخت. . خانم شادی صدر از سال۲۰۱۰ به کمک همکارانش تحقیقات دامنه‌داری در مورد شکنجه و خشونت علیه زندانیان سیاسی، به‌خصوص زندانیان سیاسی زن در سیاهچالهای رژیم آخوندی در دهه۶۰ را آغاز کرد.

وی هم‌چنین تأکید کرد که تحقیقات آنها مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندانهای شهرستانهای مختلف ایران را هم در بر می گرفته که بیش از بیست زندان در شهرهای مختلف را شامل می‌شده است
خانم صدر در بخشی از سخنان خود گفت که در ابتدا تحقیقاتی در مورد وقایعی که برای خانواده‌های قتل‌عام شدگان طی این سال‌ها صورت گرفته را شروع کرده‌اند و تأکید کرد ما در تحقیقاتمان توانستیم نشان بدهیم که پیکر زندانیان قتل‌عام شده به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده و در اکثر موارد خانواده‌های زندانیهای سیاسی که در یکی از زندانهای تهران اوین یا گوهردشت اعدام شده بودند در سال۶۷ بر این باور بودند که پیکر عزیزانشان در گورهای جمعی در خاوران دفن شده است

خانم شادی صدر سپس توضیحاتی در مورد تحقیقات سازمان عدالت برای ایران درباره گورهای دستجمعی قتل‌عام شدگان ۶۷ در شهرهای مختلف داد و تأکید کرد که رژیم آخوندی تلاش می‌کند با از بین بردن این گورها آثار قتل‌عام زندانیان سیاسی را از بین ببرد.

چهارشنبه  ۳ فروردین ۱۴۰۱