با گذشت یکماه از جنگ اوکراین درحالیکه روسیه برای تصرف ۳روزه این کشور برنامه‌ریزی کرده بود، مشخص شد این نبرد، نبردی طولانی مدت است. این تهاجم موضوع اصلی اجلاس ناتو در بروکسل بود . اکنون کشورهای ناتو بیش از پیش به تقویت مرزهای شرقی خود برای مقابله با تهاجم احتمالی روسیه پرداخته‌اند.

رهبران اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کردند به اوکراین کمکهای نظامی خواهند کرد و تهاجم روسیه به اوکراین را بعنوان نمونه‌ای از«بربریت» محکوم کردند.

در حال حاضر نیروهای اوکراینی در تمامی جبهه‌ها وارد آرایش تهاجمی شده‌اند و کیف بیش از هر زمان دیگر برای ارتش روسیه غیرقابل دسترس شده و شواهد نشان میدهد که نیروهای اوکراینی دراطراف شهر اشغال‌شده خرسون در حال آمادگیهای تهاجمی هستند.

اوکراین تاکنون موفق شده یک اتحاد جهانی حول آرمانی به اسم مقاومت ایجاد و جهان و بسیاری از سیاستمداران را به ستایش ازخود وادار نماید.

نتیجه: تردیدی نیست که تمامی اهداف اولیه روسیه برای تصرف سریع اوکراین برباد رفته است و الان چشم‌اندازهای پیروزی مقاومت بیشتر به چشم می خورد.

هرچه مقاومت بیشتر ایستادگی میکند؛ میدان جاذبه قویتری برای جذب حمایتهای مادی و معنوی درجهان کسب می‌کند و به عکس این جبهه اشغالگر است که روز به روز ضعیف و منزوی‌تر می شود.

شکست‌های نظامی و فشارهای طاقت‌فرسای تحریم‌ها؛ تنفر عمومی جهانی؛ تضادها داخلی و اجتماعی روسیه و ده‌ها پارامتر دیگر روز به روز این جبهه را ضعیفتر می کند.

نبرد اوکراین یک تحول لحظه‌ای نیست؛ محصول گذار کمی نبرد جوامع بشری از جنگ جهانی دوم تاکنون است که در اوکراین به نقطه بلوغ و نقطه عطف خود رسیده است.

استعمار وارتجاع تلاشهای زیادی کردند که ارزشهای انقلابی مانند فداکاری و نبرد برای آزادی و.. را دفن کنند ولی مشخص شد که این ارزشها از بین رفتنی نیستند و بشریت مانند آب و اکسیژن برای ادامه حیات انسانی خود به آنها نیازمند است.
آریا

یکشنبه  ۷ فروردین ۱۴۰۱