در هنگامی که نقش تروریستی سپاه پاسداران و سپاه قدس (بخش برون مرزی آن) در میز مذاکرات وین مورد سختگیری است، حمله موشکی به تاسیسات نفتی عربستان، تبلیغ آن در رسانه های حکومتی و نشان دادن پرچم و تصاویر انصارالله یمن در میدان آزادی تهران تاکیدی بر این است که بازدارندگی تروریسم سپاه در منطقه از سیاست مماشات و لغو تحریم علیه آن نمی گذرد.
حتا اگر رژیم در توافقی احتمالی به صورت پنهان به خواست آمریکا یعنی محدود کردن دخالتگری سپاه در منطقه تن دهد، هیچ اعتباری به عملی شدن این تعهد وجود ندارد. زیرا رژیم با تقویت تروریسم از طریق مزدوران نیابتی در کشورهای همسایه تاکنون توانسته است به حیات خود ادامه دهد.

این که حذف سپاه پاسداران از فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا به قول امیرعبداللهیان، وزیر خارجه رژیم، به یک «موضوع اصلی» تبدیل شده است، تاکیدی بر نقش مخرب این ارگان ضد مردمی در ایران و در منطقه است. اکثر ۱۵۰۰ نهاد حقیقی و حقوقی که در دوران ترامپ و حتا قبل از آن در لیست تحریمها قرار گرفتند، به نهادهایی بر می گردد که مستقیم و یا غیر مستقیم در خدمت سپاه پاسداران هستند و تحریمهای تعداد کمی از این نهادها به نقض حقوق بشر برمی گردد.

سپاه مثل اختاپوس بر اقتصاد ایران دست انداخته و اکثر شریانهای اقتصادی به سپاه و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و قرارگاه خاتم الانبیا وصل هستند. این مراکز از یک سو نیروهای کار را استثمار می کنند و از سوی دیگر ثروتهای مردم را به نفع تروریسم منطقه هزینه می کنند.

از این منظر، حتا اگر مذاکرات برجام در وین هم به سرانجام برسد، به دلیل نقش سپاه پاسداران، رژیم نمی تواند از مناسبات اقتصاد بین المللی سود ببرد.

از سویی دیگر اکثر مافیای واردات، قاچاق و پولشویی، رانت خواران و دور زنهای تحریمها همه به سپاه پاسداران وابسته هستند. پس تا وقتی که سپاه پاسداران در لیست تحریمها باشد، چرخه مالی تامین کننده سپاه دچار مشکل خواهد بود.

سفر انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و صحبتهای وزیر خارجه رژیم در رابطه با موضع سپاه (از خودگذشتگی برای توافق)، واکنش مخالفان توافق و دلواپسان نظام و… را برانگیخته است. در مورد این جدال و نتایج آن و البته ادامه مذاکرات وین در این نوشته کوتاه نمی توان پرداخت. با توجه به کارنامه ننگین سپاه پاسداران در سوریه، یمن، لبنان و عراق و مهمتر از همه در ایران در سرکوب مردم، چشم بستن بر اینهمه جنایت، در ردیف عادی ساختن جنایت و تروریسم و توسعه بنیادگرایی است.
نبردخلق دوشنبه ۸ فروردین

سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱