بنا‌ به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر روز چهارشنبه۱۰ فروردین، تحریم‌های جدیدی را علیه چند نهاد و یک فرد رژیم ایران اعمال کرد.

فرد تحریم شده محمدعلی حسینی مرتبط با سازمان تحقیقات سپاه مرتبط با صنایع شیمیایی پارچین است.

شرکتهای تحریم شده عبارتند از: شرکت صنعت دلیجان در تهران و شرکت پی بی‌صدر شرکت صنایع ساختمانی بنایا صدر، شرکت سایه‌بان سپهر دلیجان و شرکت کامپوزیت سینا دلیجان.

وزارت خزانه‌داری آمریکا عوامل کلیدی در برنامه موشک بالستیک رژیم ایران را تحریم کرد.

واشنگتن – امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFACاوفک) یک مأمور تهیه و تجهیز مستقر در ایران و شبکه شرکتهای وی که تجهیزات مربوط به پیشران موشک بالستیک برای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه، یکان سپاه مسئول تحقیقات و توسعه موشک بالستیک، را تهیه می‌کرد، تحریم کرد.

OFAC هم‌چنین صنایع شیمیایی پارچین ایران (PCI) را که یک عنصر سازمان صنایع دفاعی ایران است، تحریم کرد.

OFAC هم‌چنین علیه یک واسطه کلیدی ایرانی که در تهیه قطعات مورد استفاده برای توسعه پیشران موشک از طرف PCI دخیل است، اقدام کرد.

اقدام امروز به‌دنبال حمله موشکی رژیم ایران به اربیل عراق در ۱۳مارس و حمله موشکی حوثی‌ها به تأسیسات آرامکو عربستان در ۲۵مارس و هم‌چنین سایر حملات موشکی نیروهای نیابتی ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام شد. و یادآوری می‌کند که توسعه و تکثیر موشکهای بالستیک رژیم ایران هم‌چنان تهدیدی جدی برای امنیت بین‌المللی است.

برایان نلسون Brian E. Nelson، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت: «این اقدام بر تعهد آمریکا برای جلوگیری از توسعه و استفاده رژیم ایران از موشکهای بالستیک پیشرفته تأکید می‌کند. در حالی که آمریکا هم‌چنان به‌دنبال بازگشت ایران به پایبندی کامل به برنامه جامع اقدام مشترک است، ما در هدف قرار دادن کسانی که از برنامه موشکی بالستیک ایران حمایت می‌کنند، تردید نخواهیم کرد. ما هم‌چنین با شرکای دیگر در منطقه همکاری خواهیم کرد تا ایران را در قبال اقداماتش، از جمله نقض فاحش حق حاکمیت همسایگانش، مورد حسابرسی قرار دهیم».

اقدامات وزارت خزانه‌داری بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ انجام می‌شود که گسترش دهندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار می‌دهد..…

محمدعلی حسینی، مأمور تدارکات رسانی ایران، از شبکه‌یی از شرکتها، از جمله جستار صنعت دلیجان مستقر در ایران و شرکت سینا کامپوزیت دلیجان، برای تهیه پیشران موشک بالستیک و مواد مرتبط در حمایت از برنامه موشکی ایران استفاده کرده است..…

پیامدهای تحریم‌ها

در نتیجه اقدام امروز، همه اموال و سود ناشی از اموال این سوژه‌ها که در آمریکا هستند یا در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شود (سایت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ فروردین).

چهارشنبه  ۱۰ فروردین ۱۴۰۱