بیگدلی از کارشناسان حکومتی با اعتراف به مختصات ضعیف نظام در تعادل کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی و مذاکرات برجام و از طرفی به‌لحاظ داخلی به چشم‌انداز رویارویی نظام با یک جامعه عاصی در آستانه انفجار هشدار داد.

وی با اشاره به چشم‌انداز تیره و تار پیش روی نظام گفت: با توجه به نشست‌های مکرر در خاورمیانه، مسأله آزادسازی سپاه از زیر بار تحریم مشکل شده است. همین نشست ۶جانبه که در اسراییل شکل گرفت یعنی مصر و بحرین و آمریکا و اسراییل و… فشارها را بیشتر می‌کند، اتحاد سیاسی امنیتی جدیدی علیه ما شکل می‌گیرد که احتمالاً اردن و ترکیه نیز به آن وصل می‌شوند.
ملاقات‌های آشکار و پنهان اردن با اسراییل و عراق و انتقال گاز به این کشورها باعث می‌شود ژئوپلتیک منطقه تغییر پیدا کند… . ما اگر نتوانیم سیاست‌های منطقه‌یی را تغییر اساسی دهیم روزبه‌روز دچار انزوای بیشتری خواهیم شد…
سیاست‌های منطقه‌یی ما هم تاکنون چندان نتیجه‌یی نداده است، من تعجب می‌کنم واقعاً که چرا مقامات ما اصرار دارند عمق استراتژی ما در این سیاست‌هاست. شواهد عینی می‌گوید این سیاست‌ها با شکست مواجه شده و جز هزینه تاکنون نتیجه‌یی نداشته است. ما این همه در سوریه هزینه کردیم آخر سر سوریه به سمت جهان عرب رفت.
هیچ راهی بجز مذاکره وجود ندارد منتهی مذاکره‌ای که راهگشا باشد (؟!) نه مذاکره فعلی که به یک نقطه ابهام رسیده است. اقتصاد ایران نیز یک اقتصاد فلج شده است و باید راهی پیدا کند و اگر راهی برای بهبود پیدا نکند ممکن است در سال جاری و آتی درگیر شورشهای اجتماعی شویم (روزنامه حکومتی مستقل ۱۵فروردین).

دوشنبه ۱۵فروردین ۱۴۰۱