کی‌را رودیک نماینده پارلمان اوکراین و رهبر حزب هولوس طی سخنانی تکاندهنده در کنفرانس «متحد علیه بنیادگرایی و جنگ‌افروزی، برای صلح و برادری» که روز دوشنبه ۱۵فروردین به ریاست خانم «مریم رجوی» برگزار شد درباره شواهدش از قتل‌عام در شهر بوچا گفت: من امروز در شهر بوچا بودم و در آنجا ۳۰۰جسد از مردم عادی و بی گناه را یک جا دیدم. مهاجمان نخست به جاهایی که با پرچم سفید یا نشانه صلیب و کلمه کودک مشخص شده بود، حمله می‌کردند. من اکنون درک می‌کنم که در اشرف چه اتفاقاتی افتاده است.
نماینده پارلمان اوکراین افزود: امروز روز ۴۱ این جنگ است. هیچگاه این همه جسد ندیده بودم. کسانی که دستشان از پشت بسته بودند. خانواده با هم کشته شده بودند. تصمیم گرفته شد که مردم من کشتار شوند و این قلب من را جریحه‌دار می‌کند. با زنانی صحبت کردیم که مورد تعرض سربازان روسی قرار گرفتند و کودکانی که باید اینها را می‌دیدند.
اکنون کسانی که جنایت علیه بشریت کردند باید در برابر دادگاه قرار بگیرند. این جنایات باید که مورد پیگیری قرار بگیرد. .

سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱