زلنسکی در پیام ویدئویی خشم‌آگین امشبش به زبان روسی گفت: «می‌خواهم مادر هر سرباز روس، اجساد مردم بوچا، ایرپین، هُستُمِل را ببیند. آنها چه کار کردند؟ چرا کشته شدند؟ مردی که سوار دوچرخه‌اش از کوچه رد می‌شد، چه کرد که‌ کشته شد؟ برای چه مردم عادی غیرنظامی را در یک شهر عادی غیرنظامی تا دم مرگ شکنجه کردند؟ چرا گوشوار زنان را از گوش‌هایشان کندند و خودشان را خفه کردند؟ چطور توانستند زنان را جلو چشم فرزندان‌شان تجاوز کنند و بکشند؛ بعد از مرگ‌شان هم به اجسادشان بی‌احترامی کنند؟ چرا اجساد را زیر چرخ تانک‌هایشان گرفتند؟ شهر اوکراینی بوچا با روسیه چه کرده بود؟ چطور چنین کاری ممکن شد؟ مادران روسیه! حتی اگر چپاولگر پرورانده‌اید، چطور آنها به جلاد تبدیل شدند؟ حتماً می‌دانستید که درون بچه‌هایتان چه می‌گذرد.حتماً پی برده بودید آنها از هر آنچه انسانی‌ است، بی‌بهره‌اند؛ روح انسانی ندارند. آنها آگاهانه و با کمال میل می‌کشتند. می‌خواهم که همهٔ رهبران فدراسیون روسیه ببینند که دستورهایشان چگونه اجرا می‌شود چنین دستورهایی و چنین اجرایی. با مسئولیت جمعی. برای این کشتارها، شکنجه‌ها، دست‌های کنده‌شده با انفجار که روی کوچه‌ها ریخته. برای گلوله‌هایی که پشت سر آدمانِ دست‌بسته شلیک شد. دولت روسیه، یعنی همین. این سیمای شماست»

سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱