بنابه گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان «یک فروند کشتی خارجی حامل ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق»، «توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس» توقیف شده است و «۱۱ خدمه خارجی آن بازداشت» شدند. به گفته این مقام ارشد قضایی، توقیف این کشتی خارجی با هماهنگی «قضایی»، توسط «نیروهای ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران» صورت گرفته است.
پ.ن: این همان سپاه تروریستی پاسداران و قاچاقچی اصلی در خاورمیانه و خلیج فارس است که مذاکره کنندگان رژیم می خواهند آمریکا آن را از لیست تروریستی و تحریم معاف کند!
چگونه می توان باور کرد که یک قاچاقچی سوخت و مواد مخدر و سلاح و دارو و … یک کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف کند! این پوش توقیف یک کشتی خارجی برای باجگیری و قدرت نمایی پوشالی است.

شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱