سایت بولتن نیوز رژيم آخوندی در مطلبی با عنوان «تصویرنگاری؛‌ نشانه حضور دشمن! » می‌نویسد:
همین چند روز پیش بود که علم الهدی امام جمعه مشهد پیرامون ول بودن و بی در و پیکر بودن فضای مجازی گفت: «بابا خطر هست، دشمن آمده تا بیخ گوش ما نه! دشمن آمده تا حلق ما همه چیز ما را گرفته و همه چیز دارد می گیرد ولی شما امروز و فردا می‌کنید». معلوم نیست که چه کسی به ندای ناصحان پاسخ خواهد داد…
مجلس در حال کش و قوس دادن به طرح صیانت است، حال این که دشمن در همین تهران در کنار گوشمان ساز خود را دارد کوک می کند و هر روز و هر شب در محله ای، اصوات هنجارشکنان رهبران منافقین [مجاهدین خلق] بگوش می رسد که مردم را دعوت به «سرنگونی» نظام می کنند. وقتی جلوی نشتی به موقع گرفته نشود لاجرم بایستی به انتظار آسیب های جدی تری نشست. اکنون دشمن دیگر به فضای مجازی بسنده نمی کند. دشمن وارد فضای حقیقی شده است.

دوشنبه شب ۲۲ فروردین ساکنان تقاطع خيابان ايرانشهر ـ كوروش شرقی در حوالی ساعت ۲۲ شاهد یک تصویرنگاری بسیار بزرگ [تصاویر مسعود و مریم رجوی] بر روی یکی از دیوارهای این منطقه بودند. به گفته شاهدان، این تصویرنگاری آنقدر بزرگ بود که از فواصل دور نیز به خوبی دیده می شد. براستی تا کی باید شاهد این سیگنال های هنجارشکنانه باشیم؟

در سکوت خبری، خبر فوق بازخوردی در رسانه ها نداشت اما برای تنویر افکار عمومی بویژه برای کسانی که واقعیت های اجتماعی و امنیتی جامعه را رصد می کنند باید گفت که شیطنت های منافقین [مجاهدین خلق] بی منظور و بی هدف نیست. آنها از فضای مجازی شروع کردند و بر آن دمیدند. حال امروز در خیابانهای تهران دست به اقدامات عملی می زنند. آیا این نشان از پیشروی دشمن نیست؟ آیا دلسوزان و ناصحان نظام نباید نگران پیامد چنین اقدامات شیطنت آمیز و هنجارشکنانه ای باشند؟.

[مجاهدین خلق] قصد دارند که اینطور جلوه دهند که هوادارانشان ـ که به کانون های شورش شناخته می شوند ـ آتش به اختیار هستند و کسی هم جلودارشان نیست!
خوب است که از تجارب اغتشاشات [قیامهای] چند سال اخیر نهایت استفاده را بکنیم. مگر همین مسعود رجوی رهبر [مجاهدین خلق] نبود که بعد از اغتشاشات [قیام]دی ماه ۹۶ مدعی شده بود که اکنون« زمان گسترش و جهش کانون های شورشی است.». پس، خط نفاق متوقف نشده است و روز به روز هم با دیوار نویسی و نصب بنرهای بزرگ کارشان را ادامه داده و اکنون در نقطه ای هستند که به شبکه های صدا و سیما نفوذ می کنند، به وزارتخانه های نفوذ می کنند و گاه در خیابان های تهران نیز به این صورت جولان می دهند.

[مجاهدین خلق] قصد دارند با انجام این حرکات ایذایی چنین وانمود کنند که در بْعد داخلی، می توانند دست به هر اقدامی بزنند و دولت رئیسی را تضعیف کنند. و در بعْد خارجی، خودشان را به عنوان بدیل نظام جمهوری اسلامی به طرف حساب های خارجی معرفی نمایند.

سخن پایانی این که، دشمن با مهندسی وارد می شود. اقدامات دشمن را نباید کم اهمیت جلوه داد. شرایط بس خطیر است…سرنوشت برجام نیز هنوز به فرجام نهایی نرسیده…

چهارشنبه  ۲۴ فروردین ۱۴۰۱