عضو اتاق بازرگانی می‌گوید همه «پول‌های آزاد شده» ایران صرف «اهداف اقتصادی» نمی‌شودبه رغم مطرح شدن گاه به گاه بحث «آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران» از سوی مقامات جمهوری اسلامی و یا رسانه‌های نزدیک به تهران، مشخص نیست که این مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شوند.
یک عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با این که پول‌های آزاد شده «به چه سازمان یا نهادی» داده می‌شود روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پول‌ها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پول‌های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است.»
حمید حسینی با استناد به «اطلاعاتی که داریم»، محل آزادسازی بعدی را «کره جنوبی» دانست و درباره جزئیات این تبادل گفت که «حدود ۲۳ درصد این پول‌ها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت» و همچنین بخشی از آن «متعلق به وزارت دفاع» است. صدای آمریکا
پ.ن: قابل توجه کسانی که نگران تحریم ها هستند.

پنج شنبه  ۲۵ فروردین ۱۴۰۱