موضوع این‌که آیا سپاه پاسداران از لیست سازمانهای تروریستی حذف شود یا نه، گفتگوهای اتمی را به وضعیت بن‌بست رسانده است. رژیم ایران در حال گره زدن حذف سپاه از لیست تروریستی به تکمیل موفقیت‌آمیز گفتگوهای اتمی است.
آمریکا ظاهراً این درخواست ایران را رد کرده است، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به دیوید ایگنتوس گفت که بایدن قصد ندارد حتی اگر اینکار باعث برهم زدن توافق شود حذف سپاه از لیست تروریستی را قبول کند.
این وضعیت آشفته تنها این ارزیابیهای تیره و تار سیاست‌گذاران ارشد آمریکا مانند وزیر خارجه آنتونی بلینکن را مورد تأکید قرار می‌دهد که هفته قبل گفت او در مورد موفقیت این گفتگوها خوشبین نیست.
سؤال و ابهامی وجود ندارد که حضور سپاه پاسداران در خاورمیانه یک حضور شریرانه‌یی است، جریانی که نه تنها از گروه‌های تروریستی در این منطقه حمایت می‌کند بلکه مسؤل کشته شدن صدها آمریکایی از طریق حمایت، تأمین مالی و تسلیحاتی این گروهها می‌باشد.

صورت مسأله برای آمریکا این نیست که آیا سپاه پاسداران در حال بی‌ثبات کردن [منطقه] است یا نه بلکه صورت مسأله این است که آیا مزایای نگه‌داشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی وزارت‌خارجه بیش از هزینه از هم پاشیدن یک سال گفتگوهای اتمی است یا نه…
هیچ یک از ما که مذاکرات را از نزدیک دنبال کرده‌ایم، نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که کل روند چگونه پیش خواهد رفت. وزارت امور خارجه به خبرنگاران می‌گوید توافقی «نه قریب‌الوقوع است و نه قطعی»، که روشی بوروکراتیک برای گفتن این است که «ما نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد».
آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که هر تصمیمی که بایدن بگیرد مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. سؤالی که بایدن و مشاورانش باید از خود بپرسند این است که آیا بازگرداندن برنامه هسته‌یی رژیم ایران در یک جعبه [و محدود ساختن آن] و جلوگیری از رویارویی احتمالی در آینده ارزش دادن امتیازات ناخوشایند و نامحبوبی را که برای انجام این کار لازم است، دارد یا نه؟ نیوزویک

دوشنبه  ۲۹ فروردین ۱۴۰۱