پس از مدت ها پلیس سوئد توانسته است تلفن دوم حمید نوری را باز کند.
حمید نوری پیش از سفر به سوئد و دستگیری وی همه رد های مهم تلفن خود را تخلیه و پاک کرده بود.
در مکالمه ای بین زن و دختر وی این موضوع فاش شده است.
اما پلیس سوئد توانسته است شمار زیادی از شماره‌ تلفن هایی که حمید نوری با آنها در ارتباط بوده است را بازیابی کند.
در این لیست بازیابی شده، نام افرادی مانند قاسم مزینانی مشاور قضایی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور، مجید قدوسی دادیار زندان اوین در دهه ۶۰، محسن حاجیلو مجری صداوسیما، علی‌اصغر حاج‌زمانی مالک مجتمع نگین کیش به چشم می‌خورد.
همچنین تعداد زیادی شماره که به عنوان «محافظ» افراد مشهور، مانند حسینعلی نیری و محمد مقیسه در تلفن همراه حمید نوری ثبت شده بود نیز در این بازیابی بدست آمده است.
در جلسه امروز بازجویی دادستان از حمید نوری در همین رابطه به طرزی مضحک مدعی شد که چون هیرش صادقی همسر دختر خوانده وی شیطنت می کرده و برای قضات و زندانبانان رژیم مزاحمت ایجاد می کرده آنها را تخلیه کرده است!

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱