پس از استقرار دولت جدید آمریکا در کاخ سفید، سران رژیم با هول و ولع از «فرصت»ها گفتند که «هیچ‌کس حق فرصت‌سوزی ندارد»(روحانی ۲۱ آبان). حرفشان هم این بود که با آمدن دولت دمکرات «فضا برای روابط نزدیک‌تر و تعامل بهتر» آماده شده است (روحانی – همان جلسه). اکنون ۱۵ ماه می‌گذرد، ۸دور مذاکرات برای احیای برجام بی‌نتیجه مانده و نه‌تنها هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه شاهد افزایش انزوای بین‌المللی رژیم هستیم. به این دلایل:
۱- مقاومت در اوکراین باعث احیای ارزش‌های ایستادگی و مبارزه در جهان شده و سیاست مماشات با کشورهای مستبد، در انزوا قرار گرفته و هر چه بیشتر نامشروع شده است
۲- جنگ در اوکراین در حال تغییر معادلات بین‌المللی است که وضعیت برجام و رژیم آخوندی را هم شامل می‌شود. کارشناسان رژیم نیز هشدار می‌دهند: «آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که مسأله برجام را ذیل پرونده اوکراین بپردازند و از اولویت اول خود خارج کنند… ۱+۴ و حتی چین و روسیه هم مانند گذشته به ضرورت هر چه سریع‌تر توافق توجهی ندارند»(خوش‌چهره اول اردیبهشت)
۳- فشارهای کشورهای منطقه، به‌طور مشخص عربستان و اسرائیل بر دولت آمریکا و مخالفت با هر گونه امتیازی به رژیم
۴-مخالفت جدی دوحزبی در کنگرهٔ آمریکا با هر گونه امتیاز به رژیم
۵- اقدامات گسترده، فعالیت‌ها و افشاگری‌های پیاپی مقاومت ایران دربارهٔ تروریسم، نقش مخرب سپاه و سیاست‌های کشتار و سرکوب رژیم آخوندی از جمله انتشار چندین کتاب با اسناد مستند در این زمینه‌ها
به این ترتیب، نه‌تنها آن «فرصت» مورد انتظار سران رژیم محقق نشد، بلکه شاهد تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر شدن انزوای بین‌المللی رژیم هستیم که در تضعیف تمامیت نظام، در برابر مردم و مقاومت ایران، تاثیرات مشخصی دارد.
آریا

یکشنبه ۴اردیبهشت ۱۴۰۱