به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، دو سوخت بر بلوچ بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی سرکوبگر به سمت خودروی آنها کشته و زخمی شدند.

هویت سوخت بر کشته شده «منیر محمدزهی» فرزند سیف الدین اهل زاهدان عنوان شده است.

هویت سوخت بر زخمی شده «رشید نوتی زهی» فرزند الله بخش اهل زاهدان عنوان شده است که مورد اصابت مرمی گلوله از ناحیه پا قرار گرفته و در بیمارستان خمینی خاش بستری است.

گفته می شود ماموران انتظامی سرکوبگر  با استقرار در محل پلیس راهنمایی و رانندگی به سمت خودروی سوخت بر تیراندازی کرده که منجر به کشته شدن منیر و زخمی شدن رشید شده است.

براساس این گزارش، خودروی منیر در هنگام تیراندازی نیروهای نظامی خالی بوده و هیچ باری به همراه نداشته است که آنها بدون ایست و هشدار به سمت خودروی وی تیراندازی کرده اند.

دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰