مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح سه‌شنبه ۶اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد آ‌خوند رئیسی بودجه نظامی سپاه پاسداران را در سال جدید بیش از دو برابر افزایش داده است و به ٢٢میلیارد دلار رسانده است در حالی که بودجه کل ارتش به ٨میلیارد دلار می‌رسد.
در گزارش مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح آمده است برای اولین بار در سال گذشته میلادی و به‌رغم بحران جهانی ناشی از شیوع کرونا هزینه‌های نظامی جهان از مرز دو هزار میلیارد دلار گذشت و به ٢١١۳میلیارد دلار رسید. آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه روی‌هم معرف ٦٢درصد و در این بین آمریکا و چین به تنهایی معرف ٥٢درصد هزینه‌های نظامی جهان بوده‌اند. همین گزارش می‌افزاید که ایران و اسراییل نیز به ترتیب از این نظر در مقام‌های ١٤ و ١٥قرار گرفته‌اند.

مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح در ادامه افزود بودجه نظامی رژیم ایران در سال٢٠٢١ با یازده درصد افزایش به ٢٤میلیارد و ٦٠٠میلیون دلار رسید، در حالی که این کشور در نتیجه تحریم‌ها و بحران ناشی از کرونا با مشکلات بزرگ اقتصادی روبه‌رو بوده است.

چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱