دادستان سوئد روز پنجشنبه ۸اردیبهشت درخواست اشد مجازات برای حمید نوری، یکی از جلادان قتل‌عام سال ۶۷ را کرد و به‌گفته روزنامه سپاه پاسداران بعد از ۵۵۰ساعت جلسه دادگاه، این درخواست داده شد.
روزنامه حکومتی تسنیم روز شنبه ۱۰اردیبهشت که از درخواست دادستان سوئد شوکه شده است با ردیف کردن «اتهام ناروا» نوشت: حالا اما با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص می‌شود سوئد اصرار دارد پروژه سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را بر اساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام‌عیار از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد.
شایان یادآوری است که دژخیم حمید نوری همان کسی است که مجاهدین را در سال ۶۷ گروه به گروه فقط به‌جرم هواداری از سازمان و حضور در بیدادگاه‌های چند دقیقه‌ای رژیم بر روی سکوهای اعدام برده است.

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱