اعلان اعتصاب غذا مهدی فراحی شاندیز در همراهی با معلم زندانی اسماعیل عبدی
همراه شو عزیز تنها نمان به درد
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
هفته معلم یادآور مبارزات ارزنده آموزگارانی است که برای افزایش دانش و آگاهی فرزندان این سرزمین و آزادی ایران از چنگال استبداد تلاش کرده اند و در این راه متحمل هزینه های گزاف شده اند.
نظام جمهوری اسلامی با تهدید، تبعید و زندانی کردن فعالان صنفی و سیاسی به دنبال ایجاد ترس در صفوف مردم و تداوم حکومت مستبدانه خویش است؛ در این راستا بازداشت و سرکوب معلمان دلسوز و کارگران زحمتکش در هفته اخیر آن هم در شرایطی که مردم در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارند، نشان از استیصال حاکمان در مواجه با اعتراضات مردمی دارد.
با این اوصاف در تنگنای بی عدالتی ها انسان هایی دلاور با پیوستن به تشکل های اجتماعی و جنبش مطالبه گری به میدان مبارزه با حاکمان خودکامه آمده اند تا مردم را در رسیدن به آزادی و دموکراسی یاری رسانند. یکی از آن ها معلم شجاع اسماعیل عبدی است که با اتهام سرپرستی اعتراضات مسالمت آمیز آموزگاران در کسوت دبیر کل کانون صنفی معلمان از سال ۱۳۹۴ بازداشت و زندانی شده است او پس از سال ها ایستادگی در زندان، هم اکنون در اعتراض به ظلم گسترده جمهوری اسلامی نسبت به مردم در اعتصاب غذا است.
اینجانب به عنوان فردی که خود بیش از ۱۰ سال زندانی این رژیم استبدادی هستم، در همراهی و حمایت از خواسته های قانونی و مشروع این معلم دلسوز از ۱۴ اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم.
بدیهی است عواقب ناشی از این اعتصاب برعهده رژیم جمهوری اسلامی است.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زندان مرکزی کرج
مهدی فراحی شاندی

چهارشنبه  ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱