آخوند فاضل میبدی از آخوندهای وابسته به باند روحانی در حوزه علمیه قم در یک درگیری باندی با حمله به رئیسی ، ولایت خامنه‌ای را زیر سؤال برد و گفت: تا کنون هیچ دولتی در سال نخست حکمرانی نان مردم را با این شیب تند گران نکرده بود. این شیوه حکمرانی قابل دوام نیست.
با شدت گرفتن حمله به رئیسی جلاد، آخوند فاضل میبدی از مدرسین حوزه قم با طعنه به آخوند رئیسی نوشت: تاکنون هیچ دولتی در این کشور در سال نخست حکمرانی نان مردم را با این شیب تند گران نکرده بود… اگر گرانی‌ها مهار نگردد، خدا نکرده باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است. بیایید تا دیر نشده چاره‌ای بیاندیشید.

وی با اشاره به گرانی شدید پایه‌ای‌ترین خوراک مردم یعنی نان و گوشت و برنج افزود: گرانی نامعقول این سه کالای اساسی در همه کالاها تورم بی‌سابقه‌یی ایجاد کرده. این چه استدلالی از سوی وزیر کشاورزی است که دلائل گرانی آرد و ماکارونی برای جلوگیری از قاچاق است!؟
آخوند فاضل میبدی در ادامه نوشت: این شیوه حکمرانی قابل دوام نیست. در این هشت ماه گذشته از گرانی دارو تا نان طاقت برخی شهروندان را طاق کرده است. تاکنون عامل گرانی‌ها را یا دولت گذشته دانسته، یا بدحجابی گفته و یا شبکه دلالی ذکر کرده‌اند. خب! این دولت و مجلس قول داد که اینها را حل می‌کند. چرا بدتر شد؟ (سایت اصلاحات نیوز رژیم ۱۵اردیبهشت)

پنج شنبه  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱