توضیح عکس: رئیس جمهور وقت ایران مانند دیگر سران رژیم در قطع عام ۶۷ شرکت داشت.

انتظار میرود یکی‌ دیگر از مزدودران رژیم به اشد مجازات محکوم گردد- این بار در یکی‌ از کشورهای همسایه ما، سوئد– بهروز امید و میلیشیا جاودان، انجمن متخصصین ایرانی‌

خلاصه: رژیم ایران به شدت درگیر سرکوب و تروریسم است. جامعه جهانی‌ باید از طریق پشتیبانی از شورای ملی‌ مقاومت به یک تغییر دمکراتیک در ایران یاری برساند.

حمید نوری: در سال ۲۰۲۱ میلادی، چندین تن از مزدوران اطلاعات رژیم به دلیل شرکت در یک بمب گذاری ناموفق در پاریس در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط قضایه بلژیک به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. در این روزها، یکی‌ دیگر از مزدوران رژیم بنیادگرا اسلامی در یک کشور غربی دیگر متهم می‌‌باشد. این بار در کشور همسایه ما، سوئد

حمید نوری از طرف دادستان سوئد متهم به شرکت در قتل عام صد‌ها تن از زندانیان سیاسی مستقر در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ می‌‌باشد. در پایتخت سوئد، ده‌ها تن در مورد شکنجه‌های وحشیانه که حمید نوری و سپاه پاسداران در طول سالیان علیه آنان روا داشته ا‌ند شهادت دادند. ضرب و شتم، شلاق، شک الکتریکی‌، تجاوز و قطع اعضای بدن زندانین سیاسی به طور روزمره انجام می‌‌شد. این متد‌های قرون وسطایی شکنجه همچنان در ایران بنا بر سازمان عفو بین الملل استفاده میشود. سازمان عفو رژیم ایران را متهم به جنایت علیه بشریت می‌‌کند. اکثریت زندانیان متعلق به شورای ملی‌ مقاومت بودند.

محکومیت قلع عام

رژیم حاکم مسئولیت سازماندهی اعتراضات در کشور در سال‌های گذشته را متوجه شورای ملی‌ مقاومت می‌‌داند. همین شورا در سال ۲۰۰۲ میلادی برنامه بمب اتمی‌ رژیم را افشا کرد. رئیس جمهور کنونی‌ رژیم ایران، ابراهیم رئیسی به همراه بسیاری از سران حاکمیت در قتل عام ۶۷ شرکت داشت. در کل کشور ۳۰ هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند. رئیسی یکی‌ از چهار عضو کمیسیون مرگ در تهران بود که تعیین می‌‌کرد که چه کسانی باید اعدام می‌‌شدند. علاوه بر سازمان عفو بین الملل، هزاران سیاستمدار از کشورهای دمکراتیک قتل عام ۶۷ را محکوم می‌‌کنند و از خواست ارگان‌های مختلف سازمان ملل مبنی بر انجام تحقیقات و مجازات دست اندرکاران قتل عام حمایت می‌‌کنند.

لزوم پیگرد قانونی

دادستان سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس آبد کرده است. رژیم حاکم بر ایران اعتراض می‌‌کند و سفیر سوئد در ایران را فرا می‌‌خواند. در پاسخ وزارت خارجه سوئد از شهروندان خود می‌‌خواهد که به ایران سفر نکنند. در حقیقت دادگاه سوئد نه فقط یک دادگاه علیه حمید نوری بلکه علیه تمامیت رژیم آخوندی ایران است. مسئولین قتل عام همچنان پستهای کلیدی در کشور را در دست دارند. به همین دلیل رفتارهای ضد انسانی‌ همچنان تا به امروز ادامه دارد. از این رو مسئولین قتل عام باید در مقابل دادگاه‌های بین المللی قرار بگیرند. سپاه پاسداران باید از جانب تمامی‌ کشور‌های دمکراتیک لیست گذاری شود. دیالوگ با رژیمی که به شدت درگیر سرکوب و همچنین تامین مالی تروریسم است، در درازمدت محکوم به شکست است. جهان باید رژیم ایران را تحریم و به جای رژیم با جنبش مقاومت دمکراتیک، شورای ملی‌ مقاومت گفتگو کند و از این طریق به یک تغییر دمکراتیک در ایران و صلح در خاورمیانه یاری برساند.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ikke-bare-en-rettssak-mot-den-islamske-torturisten-men-mot-hele-det-iranske-presteregimet/o/5-95-475340

جمعه  ۱۶ اردیبهشت