۱-این قیام؛ همان ادامه طبیعی قیام آبان ۹۸ است که پرانتز کرونا آن را به عقب انداخته بود.
۲-این قیامی است که نه با گرانی بلکه با مرگ بر رئیسی و خامنه‌‌‌ای کارش را استارت زد یعنی با صراحت تمام اعلام کرد که موضوع، نه گرانی بلکه تمامیت این رژیم است.
۳-رژیم با حذف ارز۴۲۰۰ دست به یک خودزنی بزرگ زد و این اشتباهی است که در پایان عمر دیکتاتورها اجتناب ناپذیر است به همین علت‌ آغاز این گرانی پایان رژیم را رقم‌ می‌زند چرا که رژیم نه راه بازگشت دارد و نه راهی برای خاموش کردن این موج انفجاری عظیم.
۴- رژیم با توجه به تجربه قیام آبان ۹۸ هر اندوخته ضد انقلابی که داشت را به کار بست ولی نتوانست مانع این قیام شود.
۵- نکته برجسته قیام؛ عبور مردم ایران از پروژه «خامنه‌ای ـ رئیسی» است؛ خامنه‌‌‌ای بقای خود را با سنگین‌ترین هزینه و جراحی سنگین نظامش در رئیسی گره زد و این قیام آتشی بر خرمن این پروژه زد!
۶- این قیام نقطه تلاقی جوانان شورشی و کانون‌های شورشی و برآمده از عملیات اختناق‌شکن کانون‌های شورشی است که در حد فاصل قیام‌ها نگذاشتند که آتش قیام‌ها سرد و خاموش شوند.
۷-از ویژگی‌های برجسته این قیام عنصر شورشی و رادیکالیزم آن است که نمونه‌‌‌اش آتش زدن بسیج جونقان بود.

نتیجه: خامنه‌‌‌ای نمی‌تواند از مخصمه این قیام رهایی یابد و این قیام با هر نشیب و فرازی تا پایان رژیم ادامه خواهد داشت؛ توقف ناپذیر است؛ گسترش یابنده است؛ اختناق شکن است؛ امیدبخش است و باور به سرنگونی را به هر خانه‌‌‌ای برده است. بنابراین جوانان و کانون‌های شورشی و زنان و مردان آزاده ایران تنها یک وظیفه دارند و آن گسترش و استمرار قیام است!

علت گسترش و تعمیق قیام؟!

یکم (مبنا): پتانسیل انفجاری جامعه به‌عنوان مبنای سرنگونی، به‌نقطهٔ اوج رسیده است. فقر، گرانی و بحرانهای حاد اجتماعی، خشم و نفرتی متکاثف را باعث شده که دیگر قابل مهار نیست. به‌قول حداد عادل «کش کار از دست همه در رفته است» و «حتی متدینین و انقلابی‌ها (بخوانید نیروها اخص نظام) نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند‌»؛ یعنی کاملاً خود را باخته‌اند!

دوم (شرط): نیروی پیشتاز با تشکیلات پولادین و نیروی رزمندهٔ خود، کانون‌های شورشی، به‌عنوان شرط سرنگونی عمل کرده و همان‌گونه که گماشتگان خامنه‌ای در جمعه‌بازارها می‌گویند، در جامعه بیشترین تأثیرگذاری را دارد. کانون‌های شورشی اکنون نقطهٔ انگیزش، راهنما و سمت و شتاب دهنده خشم اجتماعی به‌سمت سرنگونی هستند. تا جایی که نام و رسم آنها در آتش زدن مراکز حکومتی و تسخیر پایگاههای بسیج، در قیام این روزها بیشترین نمود را دارد.

برآیند این مبنا و شرط و ضرب شدن آنها در هم این نتیجه را می‌دهد که گسترش قیام در حال سبقت گرفتن از سرکوب است. روندی که چشم‌انداز پیروزی و آزادی را هر چه بیشتر در چشم‌انداز قرار می‌دهد. این قیامی است خاموشی‌ناپذیر که تا برکندن ریش و ریشهٔ عمامه‌داران ریایی، این بدترین دشمنان ایران و ایرانی ادامه خواهد یافت!

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱