در واکنش به سفر مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین دولت آمریکا که از وزنه های سنگین سیاسی در آمریکا و سطح بین المللی می باشد، جماعتی مجازی هم هم سو و هم نوا با سایبری آخوندها یقه جر می دهند و سُم به زمین می کوبند و سند مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی فرزندان مردم ایران در دست می گیرند و تکان می دهند، گویی که دولتمردان آمریکایی فریب خورده و از همه جا بی خبرند!
یک جوری این جماعت به نیابت از آخوندها حرف می زنند انگار قدرت های استعماری با همکاری ارتجاع داخلی حق دارند هر جنایت و خیانتی علیه مردم ایران با کودتا و روی کار آوردن یک دیکتاتور و حمایت سیاسی و نظامی و امنیتی و مستشاری بکنند، اما مردم ایران حق ندارند واکنشی نشان دهند و گرنه سند جرم علیه شان می شود! البته سندی که آمریکایی ها ازش بی خبرند و فقط اینها هستند هر وقت یک مقام آمریکایی آمد و گفت سیاست ما اشتباه بود و سیاست درست این است اینها سند را منتشر کنند که نه جناب داری اشتباه می کنی همان سیاست قبلی که به نفع شاه و شیخ بود درسته نه اینکه شما میگین! به پیر به پیغمبر ما نوکر استعمار عزیز هستیم و اینها سیاست شان ضد استعماری است‌. باید گفت احمق مایک پمپئو یک استراتژیست در سیاست آمریکا است و وقتی مجاهدین او را به موزه ۱۲۰ سال مبارزه مردم ایران و دانالهایی از زندان و شکنجه و تصاویری از قربانیان دیکتاتوری های دست نشانده و یا مورد عنایت استعمار می برند و برایش تاریخ مبارزه یک ملت برای آزادی و استقلال و حق حاکمیت ملی شرح و نشان می دهند، این پمپئو است که خوب می فهمد که حق با کیست و حرف های پمپئو بیان همین حقیقت است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۱ در سخنرانی خود گردهمایی مجاهدین در اشرف ۳ می گوید:
» یک عامل جدی که در سیاست آمریکا در قبال ایران مفقود بوده، فقدان حمایت سیاسی از اپوزیسیون سازمان‌یافته بوده است.
رژیم تهران در افراطی‌ترین اقدامش، ۳۰هزار زندانی سیاسی را قتل‌عام کرد و هدف اصلی آن و اکثریت قربانیان از مجاهدین بودند.
این رژیم، توطئه‌های تروریستی را در سراسر اروپا و ایالات‌ متحده علیه رهبران این جنبش به‌اجرا گذاشته است.
اکنون برای تصحیح سیاست در قبال ایران، فارغ از این‌که چه کسی در کاخ‌سفید باشد، این یک ضرورت برای دولت ایالات‌متحده است که با مقاومت ایران ارتباط برقرار کند و از آن بهره ببرد. این یکی از دلایل حضور من در اشرف ۳ است.
اقدامات زیادی در پشتیبانی از دوستی ما نسبت به‌ مردم ایران وجود دارد. این اقدامات باید با حسابرسی از ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت‌هایش علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ شروع شوند.»

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱