(2) بگونه on Twitter: «خیزش مردم آبادان توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ #متروپل_آبادان https://t.co/8nq4f9J2SD» / Twitter

(2) بگونه on Twitter: «فیلمی دیگراز خیزش مردم آبادان چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ #متروپل_آبادان https://t.co/BCJkaUjSoH» / Twitter

(2) بگونه on Twitter: «تظاهرات مردم آبادان باشعار باقی جنایت میکنه مسئول حمایت میکنه چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ #متروپل_آبادان https://t.co/DkXQi8MhlU» / Twitter

(2) بگونه on Twitter: «تظاهرات مردم آبادان باشعار باقی جنایت میکنه مسئول حمایت میکنه چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ #متروپل_آبادان https://t.co/DkXQi8MhlU» / Twitter

(2) بگونه on Twitter: «تظاهرات مردم خشمگین آبادان با شعار : میکشم میکشم آنکه برادرم کشت چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ #متروپل_آبادان https://t.co/PfX2chWG2A» / Twitter

روز چهارشنبه ۴خرداد چهل و هشت ساعت پس از فاجعهٔ فرو ریختن برج ۱۰طبقهٔ متروپل در آبادان، آمار قربانیان به‌نوشته رسانه‌های حکومتی به ۱۶نفر رسید و هم‌چنان تعدادی از هموطنانمان در زیر آوار محبوس هستند، اما رژیم آخوندی به‌جای اعزام تیم‌های نجات، از ترس اعتراض مردم گارد ویژه و نیروی سرکوبگر به‌محل فرستاد.

مردم مصیبت زده و خشمگین آبادانی، در اعتراض به بی‌عملی رژیم نسبت به نجات کسانی که هنوز در زیر آوار هستند و هم‌چنین سانسور و دروغپردازی تلویزیون رژیم در مورد این فاجعه، تظاهرات اعتراضی  برگزار کردند .

تظاهر کنندگان هم‌چنین علیه مزدوران بسیجی شعار می‌دادند و با شعارهای «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»، «آبادانی به‌پاخیز برادرت کشته شد»، «آبادانی با غیرت داد بزن حقتو فریاد بزن»، «می کشم می‌کشم آن که برادرم کشت» و «آبادانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، مردم را به خیزش علیه جنایات رژیم فرامی‌خواندند.

پنجشنبه ۵ خرداد۱۴۰۱