من الان از تظاهرات بروکسل سالم برگشتم خانه ۳ نفر از چند مزدور رژیم که به ما حمله کردند توسط پلیس حاضر در صحنه دستگیر شدند. چند نفر از یاران زخمی در دفاع از خودشان .
تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم ایران و به دعوت هواداران شورای ملی مقاومت ایران – بلژیک و با هماهنگی های لازم در بروکسل برگزار شد.
امروز چون آفتابی و روز تعطیل بود توریست در منطقه خیلی در رفت و آمد بودند و آکسیون ضد اعدام و عکسهای تعدادی از شهدا که جلب توجه خیلی از رهگذران بود.
عکسی هم از خامنه ایی که با ضربدر قرمز روی اون کشیده شده بود روی زمین گذاشته بودیم و پای من هم آگاهانه روی او در بین جمعیت عابران مورد توجه زیاد داشت می پرسیدند این کیه ؟ چرا پا روی او گذاشتی که تا آنجا که آنها می خواستند توضیح می دادم فرانسه زبانها متاسف بودند که چرادر اخبار بلژیک چیزی گفته نمی شود . تعداد ی رهگذر سوریه ایی رهگذر ، لبنانی و مراکشی هم برایشان سوال بود .سوریه ایها اجازه خواستند که آنها هم پا روی عکس خامنه ایی بگذارند و عکس گرفتند. و می گفتند این قاتل مردم سوریه هم بوده ما با شما همدردیم .
چندتا خانم و آقا بلژیکی فرانسه زبان آمدند سوال می کردند که ناگه دو تا دختر جوان هم به ما پیوستند که یکی از آنها با ناراحتی فراوان در مقابل توضیح من به فرانسوی سلیس و روان گفت : این مطالب دروغ است .خامنه ایی بهترین و مهربانترین مرد دنیا می باشد . او یک امام مهربان و دوست داشتنی است تمام ایرانی های داخل ایران او را دوست می دارند و عاشق او هستند. با اشاره به ما ادامه داد اینها تعداد کمی هستند که مخالف حجاب هستند .خانم بلژیکی رو به آنها گفت ؛ خوب اینها اگر فقط مخالف حجاب هستند اینها هم حق دارند .او جواب داد مردم اینها را نمی خواهند مردم حکومت را می خواهند و مردم با حجاب موافقند ! من به عکس خانم رجوی اشاره کردم گفتم این رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت است و روسری دارد ،چرا واقعیت را پنهان می کنی ،مردم با کل رژیم مخالفند .من از او پرسیدم می توانی بگویی اصلیتت کجایی می باشد ؟ گفت من ایرانی هستم یکی از همراهان گفت اگر تو ایرانی هستی و موافق کامل خامنه ایی پس اینجا چکار می کنی برگرد ایران .گفت : من را پدرم فرستاده از ایران من با هزینه او اینجا هستم.
در همین موقع شنیدم که مسئول برنامه من را با عنوان سخنران بعدی صدا کرد و من رفتم برای سخنرانی در انتها چند تا شعار این روزهای مردم آبادان را با بقیه با صدای بلند تکرار می کردیم ، که به ناگه چند تا مرد به پلاکارتها و پوسترها وحشیانه حمله ور شدند .درگیری شروع شد .
با دیدن این صحنه عابرها هم با وحشت به این صحنه نگاه می کردند و فریاد می زدند پلیس ، پلیس کجاست؟ یکی از خانم های بلژیکی که با هم قبل از سخنرانی هم صحبت بودیم با گریه درخواست کرد از طریق بلندگو پلیس را صدا بزن بیاید چون پلیسی که مسئولین برنامه آنها را سریع به صحنه آورده بود کم بود. من هم که تقاضا کردم دو تا ماشین پلیس صدا را شنیدند و سریع به صحنه آمدند دو تا از مردانی (بخوانید مزدبگیران حکومت )که در صحنه بودند را گرفتند .من دیدم خانمی که مدافع خامنه ایی بود عکس زیر پا را با چه عشقی بغل گرفته دارد فرار می کند. دویدم که بگیرمش از دستم فرار کرد .کمک خواستم خانم بلژیکی به کمکم آمد عکس را رها کرد که فرار کند ، همراهان او را دستگیر کردند و به پلیس تحویل دادند و خانم بلژیکی به پلیس گفت من شاهد بودم که اینها به تظاهرات حمله کردند.
پلیس در نهایت سه تا مزدور و پاچه خوار رژیم را دستگیر کردند و در این میان چندتا از برگزار کنندگان صدمه دیدند و به پزشک مراجعه کردند چون مورد حمله مستقیم مزدوران بودند.
هدفشان برهم زدن مراسم بود و ایجاد رعب و وحشت غافل از اینکه ما با گرمای وجود مخالفان حکومت در ایران اینجا انرژی داریم .ما همانند هموطنانمان مورد حمله پلیس نبودیم بلکه وقتیکه مجوز رسمی برای تظاهرات داریم پلیس محافظ ما می باشد .
* این توضیح کامل را نوشتم چون خودم در صحنه حضور داشتم .تا حال در این چند سالی که در بلژیک هستم اینگونه حمله چماقداران ولایی را ندیده بودم.
* چون ابتدا توضیح کوتاه نوشته بودم از صفحه ام برداشتم این را نوشتم.
برگرفته از فیسبوک خانم ربابه جُداقی

(3) بگونه on Twitter: «تصاویر جدید از مزدوران خامنه ای که توسط پلیس بلژیک بازداشت شدند مزدوران رژیم آخوندی به آکسیون هواداران مجاهدین در بروکسل در حمایت از قیام مردم #آبادان روزشنبه ۷خرداد ۱۴۰۱ حمله کردند که توسط پلیس بازداشت شدند. https://t.co/FV6jcaYUJJ» / Twitter

(3) بگونه on Twitter: «فیلمی از حمله مزدوران رژیم آخوندی به آکسیون هواداران مجاهدین در بروکسل در حمایت از قیام مردم #آبادان روز شنبه هفتم خردادماه https://t.co/AEWCnb1jUj» / Twitter

 
حمله مزدوران رژیم آخوندی به آکسیون هواداران مجاهدین در بروکسل در حمایت از قیام مردم آبادان
مزدوران که خیابانهای بروکسل را با آبادان عوضی گرفته بودند به سمت چند تن از تظاهر کنندگان حمله‌ور شدند و آنان را مجروح کردند که با پاسخ به موقع تظاهر کنندگان مواجه شدند. سه تن از این اجیرشدگان توسط پلیس بازداشت شدند.
شنبه ۷خرداد ۱۴۰۱

دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱