برای رژيم چیه که حتی بسیجی‌ها رو برای این کار می‌فرسته؟‍

۱- باعث انحراف از شعار اصلی «مرگ بر خامنه‌ای» و سرنگونی با استراتژی «کانون شورشی» می‌شود. فرض کنید جمعیتی در جاده‌ای در حرکتند، ناگهان یک نفر آنها را به جاده خاکی و بیابان ببرد!
۲- ناامیدکننده و رو به عقب و گذشته است و هیچ راه‌حل و پاسخی برای آینده نمی‌دهد.
۳- باعث کمرنگ شدن نقش «کانونهای شورشی» در پیش بردن خط «آتش جواب آتش» می‌شود و وجه رادیکال قیام را با نام یک «مرده» و یک نظام سرنگون‌شده کم می‌کند!
۴- باعث غیرجدی شدن تظاهرات می‌شود. فرض کنید عده‌ای هم شعار دهند «نادرشاه روحت شاد»! یا «فتح‌علی‌شاه روحت شاد»!
۵-شاخص دیگر غیرجدی بودن این شعار: به محض رادیکال شدن قیام و شروع درگیری‌ها این شعار محو و بخار می‌شود!!
۶- باید از مخترع این شعار [وزارت اطلاعات] پرسید اگر راست‌ می‌گویی چرا اسم مرده می‌آوری و اسم نوه زنده‌اش (نیم‌پهلوی) را نمی‌آوری تا ببینی که چقدر جمعیت همراهی میکند؟‍!
۷- ترویج بی‌هزینگی است که گویا مردم ایران جز حسرت‌بدلی گذشته راهی به جلو ندارند و حداکثر مبارزه آنها یک شعار خنده‌دار است!
۸- مردم ایران را فقط مخیر بین دو گزینه «شاه – شیخ» میکند که انگار مردم ایران انتخاب دیگری ندارند! دقیقا مثل کاری که خمینی کرد و در رفراندوم ۵۸ دو برگه قرمز و سبز جلوی مردم گذاشت! قرمز، سلطنت بود و سبز، ولایت فقیه‌!
برای افشای ترفتدهای رژیم این پست را گسترده انتشار دهید.

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱