در سال مرگ خمینی دجال و ضد بشر، طی عملیات گسترده ای دوربینهای کنترلی در شهرداری تهران که مورد استفاده بیت خامنه ای و مقر رئیسی جلاد، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی سرکوبگر انتظامی بود؛ در سراسر تهران بزرگ تسخیر و از دسترس خارج شد.
تسخیر ۵۱۳۸دوربین کنترلی و مراقبتی در سراسر تهران
– دوربین های مراقبتی قبر خمینی دجال در بهشت زهرا
– دوربین های کنترلی بهشت زهرا
– دوربین های کنترلی مناطق مرکزی پایتخت
– دوربین های مراقبتی اماکن و مناطق تهران
– دوربین های کنترلی خیابانها و بزرگراه ها در سراسر تهران
– عکسهای آقای مسعود رجوی همراه با شعار درود بر رجوی، لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای در صفحه اول بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه سیستم های مختلف شهرداری تهران جایگزین شد
– ظاهر شدن پیامک لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی روی صفحات موبایل شهروند تهرانی از جانب شهرداری تهران
 

تسخیر ۵۱۳۸دوربین‌کنترلی در شهرداری تهران توسط کانون‌های شورشی در سالمرگ دجال ضدبشر

 

مرکز فن‌آوری و اطلاعات شهرداری دیتاسنتر در اقدسیه تهران – ۱۲خرداد

 

۵۱۳۸ دوربین کنترلی مورد استفادهٔ بیت‌العنکبوت خامنه‌ای و مقر رئیسی جلاد وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی سرکوبگر انتظامی و قبر خمینی

 

تسخیر و از دسترس خارج کردن دوربین‌های اتوبانها و خیابانهای تهران – ۱۲خرداد

 

از دسترس خارج شدن اتوماسیون داخلی شهرداری تهران ۱۲خرداد

 

جایگزینی شعار درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای همراه با عکس‌های رهبری مقاومت در سایت‌های شهرداری تهران

 

تسخیر و از دسترس خارج کردن دوربینهای مراقبتی در بهشت زهرا – ۱۲خرداد

 

تسخیر دوربینهای کنترلی قبر دجال

تسخیر دوربینهای کنترلی قبر دجال

کلیه دوربینهای کنترلی پلاک‌خوان در منطقهٴ مرکزی تهران از دور خارج شد

کلیه دوربینهای کنترلی پلاک‌خوان در منطقهٔ مرکزی تهران از دور خارج شد

 

مشخصات ۱۶۸سرور

مدیریت امنیتی دوربین‌ها در تهران

مشخصات ۱۶۸سرور مدیریت امنیتی دوربین‌ها در تهران

مشخصات ۱۶۸سرور مدیریت امنیتی دوربین‌ها در تهران

 

مشخصات ۲۷۳دوربین کنترلی

در مرکز تهران

مشخصات ۲۷۳دوربین کنترلی در مرکز تهران مشخصات ۲۷۳دوربین کنترلی در مرکز تهران

مشخصات ۲۷۳دوربین کنترلی در مرکز تهران

 

مشخصات ۱۳۷۶دوربین کنترلی

بزرگراهها در تهران

مشخصات ۱۳۷۶دوربین کنترلی بزرگراهها در تهران۳ مشخصات ۱۳۷۶دوربین کنترلی بزرگراهها در تهران۳

مشخصات ۱۳۷۶دوربین کنترلی بزرگراهها در تهران۳

 

مشخصات ۳۲۲۲دوربین کنترلی مایلستون

در تهران

مشخصات ۳۲۲۲دوربین کنترلی مایلستون در تهران مشخصات ۳۲۲۲دوربین کنترلی مایلستون در تهران

مشخصات ۳۲۲۲دوربین کنترلی مایلستون در تهران

 

مشخصات ۲۱۸۵سرور تسخیر شده در تهران

مشخصات ۲۱۸۵سرور تسخیر شده در تهران۵

مشخصات ۲۱۸۵سرور تسخیر شده در تهران۵

 

مشخصات ۲۶۹دوربین در بهشت زهرا

برای کنترل خانواده‌های شهیدان

(از سال۶۰ تا قیام آبان ۹۸) 

مشخصات ۲۶۹دوربین در بهشت زهرا مشخصات ۲۶۹دوربین در بهشت زهرا

مشخصات ۲۶۹دوربین در بهشت زهرا

 

تسخیر بیش از ۱۵۰سایت و سامانه ارگانهای حکومتی در شهرداری تهران

 

 

بیش از ۵۸۵هزار پیامک لعنت بر خمینی، ‌مرگ ‌بر خامنه‌ای رئیسی، ‌درود بر رجوی ارسالی از سرور شهرداری رژیم در تهران بر روی موبایل شهروندان

ارسال پیامک از سرور شهرداری رژیم بر روی موبایل شهروندان لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، درود بر رجوی

 

 

شهرداری رژیم در تهران اعلام کرد اختلال عمدی در سامانه شهرداری تهران برای دقایقی (!) این سامانه را با انتشار تصویری موهن (!) از دسترس خارج کرد

 

شهرداری رژیم در تهران

شهرداری رژیم: ماهیت اختلالگران و شیوه فعالیت آنها پس از بررسی نهایی توسط نهادی مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد

 

خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم اختلال عمدی در سامانه شهرداری تهران برای دقایقی این سامانه را با انتشار تصویری موهن از دسترس همکاران خارج کرد

 

خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم

سازمان فاوای شهرداری تهران با همکاری نهاد‌های مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع و اقدامات پیشگیرانه است.

 

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اختلال عمدی در صفحه سامانه داخلی شهرداری تهران

 

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس

 

خبرگزاری سپاه پاسداران اختلال عمدی در صفحه سامانه داخلی شهرداری تهران

 

خبرگزاری سپاه پاسداران

 

باشگاه خبرنگاران سپاه پاسداران تصویر موهن (مرگ بر خامنه‌ای) در سامانه شهرداری

 

باشگاه خبرنگاران سپاه پاسداران

 

 
 
 
 

پنجشنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۱