آخوند ناصر رفیعی از عناصر تروریست‌پرور جامعه المصطفی در قم، تبلیغات چی خامنه‌ای در تلویزیون رسمی آخوندها در سخنرانی خود به‌مناسبت سالمرگ دجال نسبت به خاموش شدن چراغ نظام هشدار داد و گفت:
«اگر چراغ این نظام خاموش شود، دیگر قابل جبران نیست و انتقام دشمنان اسلام، انقلاب و ملت بسیار سخت خواهد بود».
این آخوند تروریست‌پرور در ادامه افزود: من از منافقین می‌ترسم و ضربه‌ای که منافقین در کشور به ما زدند بیش از ضربه کافران بود.
وی به‌نقل از ولی‌فقیه آخوندها اضافه کرد: مردم مأیوس بشوند از جمهوری اسلامی و مأیوس بشوند از این‌که اسلام هم برای آنها بتواند در اینجا کاری انجام بدهد، اگر در این محیط یک انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچکس، نه روحانیت و نه اسلام، نمی‌تواند جلویش را بگیرد.
خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۴ خرداد

یکشنبه  ۱۵ خرداد ۴۰۱