متن کامل اطلاعیه انجمن دفاع از قربانیان بنیادگرایی و تروریسم در ایران
هموطنان عزیز :
به دنبال درخواست حبس ابد برای دژخیم حمیدنوری از سوی دادستان دادگاه استکهلم درماه می، به جرم جنایت علیه بشریت ، بنا بر اخبار رسیده ، کانون هابیلیان ،یکی از ارگانهای وزارت اطلاعات رژیم آخوندی درتاریخ پنجشنبه ۹ و جمعه ۱۰ ژوئن قصد برگزاری یک نمایشگاه عکس درجلو دادگاه استکهلم را دارد.
كانون هابيليان در ژانويه سال ۲۰۰۵, بوسیله شكنجه گران و مأموران وزارت اطلاعات ملايان تشكيل شده و رياست آن را یکی از معاونان وزارت اطلاعات به نام محمدجواد هاشمی نژاد بعهده دارد.
ایرانیان آزاده و پناهندگان سیاسی دراستکهلم ، برگزاری نمایشگاه بوسیله ارگانی که دست در کشتار مردم ایران دارد و اعضا و تشکیل دهندگان آنرا جلادان وشکنجه گران رژیم آخوندی تشکیل میدهند، را یک دهن کجی آشکار به ، آزادی و حقوق بشر و خیانت به اصول دموکراسی و آزادیهای اجتماعی می دانند .
دولت سوئد نباید به قاتلین مردم ایران اجازه برگزاری این گونه نمایشگاههای کثیف و ننگین را بدهد . دست اندرکاران این انجمن باید مانند حمید نوری محاکمه و مجازات بشوند و نه این که به آنها برگزاری نمایشگاه داده شود. درهیچ کجای دنیا قاتلین وشکنجه گران برای تبلیغ کشتار وشکنجه و اعدام و عوض کردن جای ظالم و مظلوم آزاد نیستند.
ما از همه ایرانیان در استکهلم میخواهیم که صدای اعتراض خودشان را بلند کنند و به این عمل ننگین به قوی ترین شکل ممکن اعتراض نمایند و دستهای خودشان را درمقابل توطئه های وزارت اطلاعات ، بهم زنجیر کنند تا بار دیگر جلادان به خودشان اجازه ندهند که دموکراسی و آزادی را درکشورهای اروپایی به سخره بگیرند .
به امید روزی که همه قاتلین مردم ایران، از جمله دست اندرکاران انجمن هابیلیان درپیشگاه مردم ایران مورد حسابرسی قرار بگیرند.

انجمن دفاع از قربانیان بنیاد گرایی و تروریسم در ایران

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱