هیومن رایتس واچ چهارشنبه ۱۸خرداد، در گزارشی اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ توسط رژیم آخوندی را مصداق «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد.
در گزارش دیدبان حقوق‌بشر که به‌دست آمده از یک سند پژوهشی است آمده است: «شواهد زیادی نشان می‌دهد که اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال۱۳۶۷ به منزله جنایت علیه بشریت است».
در این سند به هزاران زندانی سیاسی در تابستان۶۷ در زندانهای اوین و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم خمینی و توسط گروهی چهارنفره معروف به «هیئت مرگ» اعدام شدند، اشاره می‌کند.
در این گزارش اعدام‌های دسته‌جمعی و قتل‌عام زندانیان سیاسی تحت حاکمیت آخوندی در ایران را «هدفمند» و «نظام‌مند» توصیف کرده است.
در این گزارش به نقش رئیسی جلاد۶۷ به‌عنوان رئیس جمهور رژیم ایران به‌عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» چهار نفره تأکید شده است.
در این سند هم‌چنین به «هیئت مرگ» چهارنفره که شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیئت مرگ» در سال۶۷ بوده‌اند اشاره شده است که به دستور خمینی تعیین‌تکلیف هزاران زندانی سیاسی و اعدام آنان به آنها سپرده شده است.
شایان ذکر است دژخیم حمید نوری یکی از عاملان قتل‌عام۶۷ است که توسط دادگاه سوئد به جرم «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در مشارکت در قتل‌عام۶۷ زندانیان سیاسی از سوی دادستانی این کشور تقاضای صدور حبس ابد شده است که حکم نهایی قرار است،۲۳تیرماه رسماً صادر شود.

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱