آمریکا و ۳کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌یی مبنی بر ضرورت پاسخگویی رژیم به آژانس را به‌ شورای حکام آژانس ارائه کردند. رسانه‌ها از قول دیپلمات‌ها نوشتند انتظار می‌رود با وجود مخالفت روسیه و چین، این قطعنامه علیه رژیم تصویب شود. این قطعنامه بی‌پاسخ گذاشتن ابهامات و سؤالات آژانس را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ۳مکانی که رژیم مخفی نگاه داشته بود، اما بعداً آژانس در آنها آثار اورانیوم یافته، اشاره می‌کند. هم‌چنین بر عدم همکاری رژیم با آژانس تأکید می‌کند. نزدیک به‌ یک سال و نیم است که رژیم با بازی موش ‌و گربه با آژانس تلاش کرده جلو تصویب این قطعنامه را بگیرد. این قطعنامه اگر چه ظاهراً هشداری است، اما یک تغییر جاده است. جادهٔ قبلی مماشات و میدان دادن به‌ فریبکاری آن بود. اما صدور آن نشان می‌دهد کشورهای غربی امیدشان برای رسیدن به‌ توافق را از دست داده‌اند. از طرف دیگر این قطعنامه پله اول از مسیری است که به ارجاع دوبارهٔ پرونده رژیم به شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد خواهد رسید. بنابراین سه گزینه در مقابل رژيم قرار دارد:

یکم: رژیم کوتاه بیاید و با آژانس همکاری کند و به سوالات آژانس ازجمله موضوع پی.ام.دی (ابعاد احتمالی نظامی برنامهٔ هسته‌ای) پاسخ دهد و تمامی مخفی‌کاری‌های خود را برملا کند. در این گزینه قصد بمب‌سازی رژیم برملا می‌شود که حاصل آن ورود شورای امنیت و پیامدهای سخت بعدی است.
دوم: رژیم به‌ رویارویی با آژانس و جامعهٔ جهانی ادامه دهد و پرونده رژیم به‌ شورای امنیت ارجاع ‌شود.
سوم: رژیم تلاش کند باز هم فریبکاری کند. اما دیگر جایی برای فریب و مانور باقی نمانده است؛ اگر مانده بود اساسا باید جلو ارائهٔ قطعنامه را می‌گرفت.

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱