پس از شکست پروژه «اصلاح‌طلبی پوشالی»‌ وزارت اطلاعات بشدت در تکاپوی علم کردن «سلطنت» برای انحراف اذهان از استراتژی کانونهای شورشی است. این پروژه روی مقایسه میان وضعیت اجتماعی امروز با دوران پهلوی به‌ویژه در چند سال آخر رژیم پهلوی در دهه پنجاه متمرکز است و محوری‌ترین موضوع این پروژه برخی آزادیهای اجتماعی و در رأس آنها حجاب زنان است. این تبلیغات با محور کردن این مسأله که از اصول مسلم و بدیهی یک جامعه دمکراتیک و از پایه‌یی‌ترین (و نه سقف و تمام) حقوق شهروندان است در یک تعمیم فریبکارانه تلاش می‌کند تا سایر جعلیات مبنی بر وجود سایر آزادیها مثل آزادی بیان و مطبوعات و… در رژیم پهلوی را بدیهی جلوه دهد.

فارغ از این جعلیات، مغلطه‌ای که صورت می‌گیرد در واقع مقایسه میان رژیم ولایت فقیه و پهلوی است که بر پایه این قاعده عقلی و علمی که هر پدیده را باید با ضد آن پدیده شناخت، چنین مقایسه‌ای از اساس باطل است چرا که دو رژیم پهلوی و ولایت فقیه نه تنها ضد یکدیگر نیستند بلکه دارای ریشه‌های تاریخی مشترک و جنبه‌های مشترک فراوان هستند. وقتی از دو پدیده متضاد صحبت می‌کنیم باید یکی وجود دیگری را نفی کند و این نفی باید در جمیع ویژگیها باشد. مثلا وقتی بخواهیم یک دیکتاتوری را بشناسیم طبق قاعده منطقی ذکر شده باید الزاماً آن را با شاخصهای دمکراتیک بررسی کنیم و اگر مقایسه‌ای هم قرار باشد انجام دهیم قاعدتاً باید دیکتاتوری را با یک حکومت دمکراتیک مقایسه کرد و نه با یک دیکتاتوری دیگر. این‌که رژیم ولایت فقیه یک دیکتاتوری با خصلتهای فاشیستی است را همگان با همه وجود تجربه کرده و می‌کنند، در مورد دیکتاتور بودن رژیم پهلوی هم همه تحلیلها و اسناد و کارنامه آن رژیم اینرا تأیید می‌کنند و حتی در مواقعی که بحث دیکتاتور بودن سلطنت مدفون پیش می‌آید مبلغان آن رژیم ناگزیر از پذیرش می‌گویند بله دیکتاتور بود ولی خدمت کرد به کشور!! بگذریم از این‌که هیچ دیکتاتوری تا حالا به کشورش خدمت نکرده و دیکتاتور خوب یک دیکتاتور مرده است، اما با توجه به ماهیت دیکتاتوری هر دو رژیم که نمی‌توانند ضدهم باشند، اساساً هر مقایسه‌ای میان دو رژیم از اساس باطل و در واقع یک مغلطه منطقی است!

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱