جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل  در مصاحبۀ با هفته نامۀ فرانسوی «لوپوئن» گفته است که رژیم ایران هم‌چنان سیاست اعمال خشونت و سرکوب شدید علیه جامعۀ مدنی و فعالان آن در ایران را اعمال می‌کند و هر گونه فضای تنفس و گفتگو را با چسباندن اتهامات امنیتی به مردم ناراضی بسته است.

گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآور شده است که از اردیبهشت ماه امسال رژیم ایران دست کم هشتاد تن از معلمان ناراضی را دستگیر کرده و شماری از آنان را از طریق قوۀ قضاییه و به‌زور نیروهای امنیتی احضار و بازجویی کرده است.

به گفتۀ جاوید رحمان این وضعیت شامل تمام فعالان جامعۀ مدنی ایران می‌شود، از آموزگاران و کارگران گرفته تا وکلا و مدافعان حقوق‌بشر. همگی آنها به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل به بهانۀ وابستگی به بیگانه و تحت عناوینی نظیر «عامل نفوذی دشمن» دستگیر شده و می‌شوند. جاوید رحمان در ادامه تصریح کرده است که حکومت ایران این اتهامات را به تمام ایرانیانی نسبت می‌دهد که از حقوق قانونی خود دفاع می‌کنند. او یادآوری کرده است که نیروهای امنیتی ایران به همین بهانه صدها نفر از مردم ناراضی را که از طریق راهپیماییهای مسالمت‌آمیز حقوق خود را طلب می‌کردند در آبان ماه سال٩٨ به‌قتل رساند.

گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل دربارۀ ایران یادآوری کرده است که تظاهرات و راهپیمایی به‌ویژه در جامعه‌ای نظیر ایران که مردم در آن از ابتدایی‌ترین حقوق خود، به‌ویژه آزادی بیان و آزادی تشکل، محروم هستند تنها وسیلۀ قانونی ابراز نارضایتی و طرح مطالبات قانونی به‌شمار می‌رود. به گفتۀ جاوید رحمان مسأله در ایران این است که حکومت به مطالبات و اعتراضهای مردم به‌صورت مسالمت‌آمیز پاسخ نمی‌دهد، بلکه خشونت مرگبار را علیه آنها به کار می‌گیرد و این روش بر اساس قوانین بین‌الملل غیرقانونی است.

جاوید رحمان در جای دیگری از سخنانش گفته است که آنچه موجب نگرانی است این است که قدرت در ایران در دستان شمار معدودی از افراد و در رأس آنان علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی متمرکز است و دیگر ارگانهای دولت عملاً هیچ قدرتی ندارند و در این میان سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قوۀ قضاییه تماماً در پشتیبانی از چنین قدرتی عمل می‌کنند.

به گفتۀ گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل حکومت در ایران بیش از گذشته اقتدارگرا شده و در مقابل مردمی که صرفاً حقوق خود را مطالبه می‌کنند بیش از گذشته از خود نامدارایی نشان می‌دهد. چنین حکومتی به گفتۀ جاوید رحمان تظاهرات اعتراضی و مطالبات قانونی مردم را به‌عنوان تهدیدهایی علیه امنیت دولت در نظر می‌گیرد. جاوید رحمان رفتار حکومت ایران را با مردم این کشور کاملاً غیرقابل قبول خوانده و تأکید کرده که به کارگیری این رفتار، سرکوب حکومت و کشتار خودسرانۀ مردم هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. وی تصریح می‌کند که سال گذشته بیش از سیصد نفر در ایران اعدام شدند و رژیم ایران هم‌چنان کسانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند و این به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. جاوید رحمان در پایان گفته است که باید برخی دولتها نظیر فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و هم‌چنین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل را متقاعد کرد که به رژیم ایران فشار آورند و مطمئن باشیم که این فشارها بر بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران تأثیر دارند.

سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱