۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رئیسی در حقیقت توسط خامنه‌‌‌ای انتصاب شد. خامنه‌‌‌ای به قیمت کنار زدن حتی نزدیکترین نفراتش مانند علی لاریجانی رئیسی را آورد چون تنها راه چاره را بعد از قیام آبان98 در سرکوب‌ می‌دید. اما هنوز یک سال نگذشته بود که با شعار «مرگ بر رئیسی» در تمامی تظاهرات و در سراسر کشور این طرح شکست خورد تا جایی که منجر به برکناری وزیر کار او شد خامنه‌ای هنگام انتصاب رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور نظام ولایت، حساب کرده بود که با این کار هم جامعهٔ عاصی را به‌لطف جلاد قتل‌عام، مرعوب و ساکت ‌کند هم با‌توجه به‌فاجعهٔ معیشت مردم، با توسل به‌وعده‌های رئیسی برای مدتی هم که شده، بحران اجتماعی را پشت سر می‌گذارد.

امروز یک‌سال از آن انتصاب می‌گذرد. جامعه نه‌تنها مرعوب و ساکت نشده، بلکه یک سال گذشته از نظر اعتراض و قیام، طی ۴دههٔ گذشته بی‌سابقه است. تنها طی یک ماه و نیم گذشته دو رشته خیزش آتشین در دهها شهر به‌خاطر گرانی (اردیبهشت) و متروپل (خرداد) آژیرهای وضعیت قرمز را برای خامنه‌ای روشن کرد. پس از آن هم هر روز تظاهرات و درگیری اقشار مختلف در شهرهای کشور که روز ۲۸خرداد به‌چند تظاهرات در نقاط مختلف تهران هم بالغ شد و روز ۲۹ خرداد نیز در چندین شهر ادامه یافت. وضعیت طوری است که از گارد ویژه و گسترش اعدامها هم کاری بر نمی‌آید و جامعهٔ عاصی و کارد به استخوان رسیده، در حال عبور از سرکوب است. این است سرانجام آخرین تیر ترکش خامنه‌ای و سرمایه‌گذاری روی جلاد۶۷ برای مهار شرایط انقلابی جامعه. جامعه بیش‌از‌پیش انقلابی و جوشان است. سرانجام کار یک چیز بیشتر نیست و آن آغاز پایان یک دیکتاتوری غارتگر و خون‌آشام است!

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱