۱-این دیدار یک پیروزی بسیار بزرگ مقاومت است و تاکنون چنین سطحی از سیاستمداران آمریکایی از مقاومت ایران حمایت نکرده است.
۲-مایک پنس در حال حاضر نه یک فرد بلکه نماینده یک جبهه گسترده مخالف رژیم در آمریکا که و بخش عمده‌ای از هرم «سیاسی و اجتماعی» آمریکا را نمایندگی میکند. وی از یک محبوبیت ملی و فراحزبی نیز برخوردار است و از جریانی در آ‌مریکاست که بالاترین شانس انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ را دارد و خود وی نیز از کاندیداهای حزب جمهوری است. این دیدار نشان میدهد که بخش بزرگی از مردم آمریکا رژیم را رفتنی می‌بینند و تصمیم گرفته‌اند در کنار مقاومت در مبارزه برای سرنگونی شرکت کنند.
۳-مایک پنس به اشرف۳ یعنی قرارگاه اصلی آلترناتیو و مقاومت برانداز رژیم آمد و این یعنی در شرایط کنونی ما شاهد یک جریان قوی و حداکثری در آمریکا هستیم که نه‌تنها این رژیم را نمی‌خواهند بلکه مقاومت برانداز آن یعنی مجاهدین را به عنوان جایگزین و‌ آلترناتیو به رسمیت می‌شناسند.

توجه به نکات مایک پنس دستاوردهای چنین دیداری را برجسته میکند: اشرف۳ جایی که فروغ جاودان آزادی برای ایران شعله‌ورست. کانونهای شورشی در ایران جنبش مرکز امید مردم ایران هستند. در حالی که رژیم داره ضعیفتر میشه. امروز معلمان بازنشستگان و همه اعتراض میکنند و اعتراضات سریعا به شهرهای مختلف منتشر میشه. این رژیم حاکم همیشه این دنیا رو اینطوری میخواهد فریب بده تا باور کنند آلترناتیوی وجود نداره برای وضعیت کنونی ولی یک الترناتیو موجود هست. به خوبی سازماندهی شده و تماما ذیصلاح و با حمایت مردمی که در رأس اون مریم رجوی هست. رژیم تهران میخواهد دنیا رو فریب بده تا باور کنند که تظاهرکنندگان می خواهند به دیکتاتوری شاه برگردند ولی میخواهم به شما تضمین بدهم ما فریب دروغهای آنها را نمی خوریم. روزی خواهد رسید که آخوندها حکومتشان را از دست خواهند داد و یک روز جدید طلوع خواهد کرد…

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱