حکومت بلژیک طرحی تحت نام معاوضه زندانیان و محکومین را به‌منظور اخذ رأی برای تأیید به پارلمان این کشور تحویل داده است. روز بیستم اسفند گذشته دولت بلژیک و رژیم آخوندی توافقی در مورد تحویل زندانیانی که در دادگاههای یکدیگر محکوم شده‌اند را برای گذران دوران محکومیتشان در کشور خود را مورد بحث قرار دادند.

رژیم آخوندی در گذشته نیز از این نوع حیله و معاملات ننگین برای استرداد تروریستهای خود بهره گرفته است. این چندمین بار است که از راه تهدید و گروگان گرفتن شهروندان اروپایی و معامله با آنها در تلاش برای نجات مهرها و تروریستهای خود بوده است.

پس از آشکارا شدن این‌که اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم با همکاری چند مهره دیگر در تلاش برای انفجار در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس بوده‌اند، از جانب پلیس آلمان و بلژیک و فرانسه نقشه اسدالله اسدی برملا شد و به‌دنبال آن اسدی و تیم تروریستش دستگیر و از جانب دادگاه بلژیک حکم ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی و احکام سنگینی نیز برای همدستانش اتخاذ شد.

در برابر نیز رژیم چند نفر از شهروندان اروپایی و خصوصاً بلژیکی را گروگان گرفته تا در تبادل و معامله، تروریستها و عواملش را نجات دهد. حال معلوم شده است دولت بلژیک با هماهنگی با چند کشور دیگر اروپایی این توافق ننگین را انجام داده که خشم فعالان راه آزادی و افکار عمومی را به‌دنبال داشته و موجب اعتراض مردم گشته که با اعتراضاتشان می‌خواهند مانع تصویب این لایحه‌ٔ دولت بلژیک در پارلمان این کشور شوند.

سازمان خبات کردستان ایران بر این باور است هر نوع توافق با رژیم آخوندی ایران که در راستای نجات مهره‌های تروریستش باشد، آخوندهای حاکم بر ایران را در اعمال و اقدامات تروریستی و خرابکارانه در کشورهای اروپایی گستاخ و تشویق خواهد کرد. از جانب دیگر تحویل اسدالله اسدی به رژیم آخوندی در تضاد با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی و خصوصاً عهدنامه۱۷۷۳ شورای امنیت که می‌گوید: کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید جلودار مبارزه با تروریسم باشند.

سازمان خبات کردستان ایران از حکومت و پارلمان بلژیک خواستار است مانع از آن شوند که حاکمیت آخوندی در ایران که منشاء و منبع اصلی تروریسم بین‌المللی است به تهدید عدالت و حقوق‌بشر ادامه دهد.

خواستاریم دولت بلژیک تعهداتش را در ضدیت با تروریسم عملی نماید و تسلیم تهدیدات و نقشه‌های منحوس آخوندهای جنایتکار و سردمدار در ایران نشود.

سازمان خبات کردستان ایران

کمیته مرکزی

۱۴ تیر ۱۴۰۱ هجری شمسی

شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱