اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که در سال۲۰۲۱ از سوی دادگاه آنتورپ به بیست سال زندان محکوم شد، ممکن است با چند تبعه اروپایی بازداشت شده در تهران مبادله شود.

در تاریخ ۲۹ژوئن، دولت بلژیک به فوریت یک لایحه جنجال برانگیز را به پارلمان فدرال ارائه کرد. این لایحه به‌طور خاص شامل معاهده‌ای با هدف تسهیل انتقال زندانیان بین دو کشور بلژیک و ایران است.

متنی که می‌تواند در صورت تصویب در روز پنجشنبه، به وسیله نمایندگان [پارلمان بلژیک]، امکان بازگشت عاملان حمله نافرجام ویلپنت در فرانسه و به‌ویژه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم را به تهران فراهم کند

این حمله قرار بود در تاریخ ۳۰ژوئن سال۲۰۱۸، گردهمایی را که به وسیله شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شده بود، هدف قرار دهد.

برای [برگزاری]گردهمایی بزرگ سالانه، در ابتدای تابستان، دهها هزار نفر به مرکز نمایشگاه ویلپنت رفتند.

اسدالله اسدی، مغز متفکر عملیات و تأمین کننده مواد منفجره، در سال۲۰۲۱ به اتهام اقدام به تلاش تروریستی برای ترور به بیست سال زندان محکوم شد… (روزنامه لیبراسیون: ۱۵تیر

یکشنبه  ۱۹ تیر ۱۴۰۱