به‌دنبال دستور اجرای کامل مصوبه ضدمردمی موسوم به حجاب توسط رئیسی جلاد، رئیس‌کل بانک مرکزی رژیم اعلام کرد دستورالعمل‌های ستاد امر به معروف را به شبکه بانکی در سراسر کشور اعلام و اطلاع‌رسانی کرده است. معنی این حرف این است که کارکنان بانک‌ها باید خانم‌های مراجعه‌کننده به بانک را که از نظر آخوندها «بدحجاب» تلقی می‌شوند، از خدمات بانکی محروم کنند!

این اقدام نشان می‌دهد خامنه‌ای پس از آن‌که در سرکوب جامعه توسط نیروهای رسمی‌اش با بحران روبه‌رو شده و در برابر امواج پیاپی خیزش‌ها و اعتراض‌های مردمی، ابتکارعمل اجتماعی را از دست داده است، اکنون با آویختن به بهانه رذیلانه موسوم به بدحجابی تلاش می‌کند جای خالی نیروهای درمانده‌اش را با وارد کردن اجباری دستمزدبگیران اداره‌ها و نهادهای دولتی پرکند!

یادآوری می‌شود به همین منظور نهاد ضدمردمی و سرکوبگر موسوم به ستاد امر به معروف رژیم، روز ۱۳خرداد ۱۴۰۱ آغاز دور جدید سرکوب زنان و مردان به‌ویژه زنان را تحت عنوان آخوند‌ساخته بدحجابی اعلام کرد.

این طرح ضدمردمی، تلاش می‌کند جای خالی پاسداران درمانده و اوباش لباس‌شخصی و آمران به معروف دیکتاتوری را که دیگر جرأت ایجاد مزاحمت برای مردم ندارند، با کارکنان اداره‌های دولتی پرکند.

در واقع خامنه‌ای می‌خواهد با گروگان گرفتن شغل پرسنل ادار‌ه‌های دولتی، مردم را در برابر هم قرار دهد. نقشه رذیلانه و احمقانه‌ای که گرچه در ظاهر تلاشی است برای اعمال مجازات جمعی به جامعه، اما در واقع نشانهٔ ازکارافتادگی بخشی از دستگاه سرکوب رژیم است، اقدامی که بدون شک جز یک شکست خفت‌بار دیگر، دستاورد بیشتری برای خامنه‌ای و گماشته جلادش، رئیسی، نخواهد داشت.

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱