به گزارش  خبرهای رسیده از زندان قرچک حاکی از تحصن و اعتراض زنان زندانی سیاسی در حمایت از زهرا صفایی و پرستو معینی زندانیان سیاسی مادر و دختر در اعتراض به ممانعت از ملاقات زندان به زندان با محمد مسعود معینی فرزند زهرا صفایی محبوس در زندان اوین است.

به گزارش یک منبع مطلع روز سه شنبه ۲۱ تیرماه، بدنبال  بدنبال درخواست ملاقات به زندان بین زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی از زندان قرچک و زندانی سیاسی محمد مسعود معینی در زندان اوین که عوامل زندان سه ماه است از این ملاقات ممانعت میکنند، زهرا صفایی و پرستو معینی دست به اعتراض زده و در زندان متحصن شدند.

بدنبال این تحصن و اعتراض حال زندانی سیاسی زهرا صفایی که پیشتر نیز در زندان دچار سکته قلبی شده بود به وخامت گرایید. سایر زنان زندانی برای حمایت از این مادر و دختر زندانی سیاسی اقدام به سردادن شعار کرده و صغری خدادادی رئیس زندان قرچک را مجبور به قبول خواست برحق این مادر و دختر زندانی سیاسی کردند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت:‌ «سه ماه است که خانم زهرا صفایی و پرستو معینی درخواست ملاقات با پسر زهرا صفایی و برادر پرستو معینی که در زندان اوین است را دارند هر روز پاس کاری میشوند و به کار آنها رسیدگی نمیشود. حیات الغیب و الیاسی که قول رسیدگی داده بودند، بعد از این مدت دیروز جواب داده اند که ملاقات زندان به زندان انجام نمیشود.»

این منبع افزود: «امروز بیست و یکم تیر ۱۴۰۱ هر دوی این زندانیان سیاسی در راهرو تا ساعت یک و نیم ظهر تحصن کردند، خانم زهرا صفایی که مشکل قلبی دارد حالش بد شد. وی به دستور پرسنل برای خوردن دارو به بند می رود اما پرسنل در بند را قفل میکنند و هیچکس جواب او را نمی دهد، در همین زمان پرسنل با دخترش پرستو درگیر میشوند و فریبا اسدی و فروغ تقی پور زندانیان سیاسی در حمایت از آنها شروع به شعار دادن و در زدن کردند که حدود یک ساعت طول کشید و کسی در را برایشان باز نمیکرد.»

این منبع سپس اضافه کرد:‌ «در پی این اتفاقات  تمام دست های فریبا اسدی کبود وخونی شد . بعد از یک ساعت در را باز کردند فروغ و فریبا و زهرا وارد راهرو شدند و پیش پرستو رفتند و صبا کردافشار از بند شش به آنها اضافه شد و همگی تحصن کردند و در پی فشار های عصبی حال زهرا صفایی و فریبا اسدی بد و به بهداری رفتند و تا ساعت پنج و نیم در آنجا مانند و در پی توهین پرسنل ها  توکلی امیری  رییس اندرزگاه وشاعلی رئیس  بازرسی ، مجدد درگیری لفظی و تهدید به سخت شدن کار زندانیان ایجاد شد.»

این منبع همچنین  گفت: صغرا خدادادی رئیس زندان  در این اتفاقات مراجعه نکرده تا ساعت پنج و نیم که این ساعت زهرا صفایی و پرستو معینی به دفتر خدادادی رفتند و فروغ و فریبا در تحصن مجدد ماندند و در پی بی کفایتی خدادادی خود را به بی اطلاعی از اتفاقات امروز زد و با الیاسی  تماس گرفت و الیاسی جواب او را نداد و قول داده امشب با حیات الغیب رییس سازمان زندان ها صحبت کند و در این هفته ملاقات زندان به زندان انجام شود.»

این منبع در پایان گفت: «بجز این مورد چندین نفر در این زندان درخواست ملاقات زندان به زندان را دارند که میتوانند ملاقات زندان به زندان داشته باشند اما خدادادکه می‌تواند این مسئله را حل کند ولی پیگیر نیست و کاری برای آنها نمیکند».

شایان ذکر است محرومیت این خانواده و سایر زندانیانت از ملاقات زندان به زندان درحالی است که طبق قانون زندانها ملاقات بین اعضای یک خانواده اگر آنها در زندانهای جداگانه تحمل حبس کنند، پیش بینی هایی شده است.

چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱