فیلیپ گرانت مدیر اجرایی محاکمات بین‌المللی طی یک پیام توئیتری نوشت: حسابرسی از جنایات دستجمعی در ایران: پس از محکومیت حمید نوری به حبس ابد در سوئد به دلیل نقشش در قتل عام زندان ۱۹۸۸، جبهه قانونی بعدی چیست؟
این می‌تواند در سوئیس باشد، جایی که مقامات (رژیم) این جنایت را سازماندهی کرده‌اند.

وی در ادامه نوشت تحقیق در رابطه با ترور کاظم رجوی، چهره سابق اپوزیسیون ایران در سال ۱۹۹۰ توسط «کماندوهای رژیم» تصمیم بسیار مهمی است که توسط دادگاه جنایی فدرال سوئیس گرفته شده است…

یکشنبه ۲۶تیرماه ۱۴۰۱