• حکم دادگاه ویژهٔ مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته در آلبانی در مورد شبکهٔ مأموران سپاه و اطلاعات آخوندی ضربه کاری به توطئه‌های تروریستی رژیم قبل از گردهمایی سالانهٔ مقاومت.
  • یازده نفر به مدت ۱۰ساعت بازجویی شدند. محل‌های اقامت، خودروهای آنها و انجمن پوششی وزارت اطلاعات موسوم به ”آسیلا“ مورد بازرسی قرار گرفت و کلیه وسایل ارتباطاتی و کامپیوترهای مزدوران ضبط شد.
  • اسامی مزدوران بازجویی شده به حکم دادگاه: حسن حیرانی، مهدی سلیمانی، غلام شکری، مصطفی بهشتی، عبدالرحمان محمدیان، حسن شهباز، سرفراز رحیمی، محمود دهقان قرابی، محمدرضا صدیق، رضا اسلامی و علی هاجری
  • طبق حکم دادگاه این نفرات متهم به دریافت پول از سرویسهای مخفی رژیم ایران و سپاه قدس برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سازمان مجاهدین در آلبانی هستند.
  • ساختار ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته در آلبانی (SPAK) به مدت چهار سال در حال انجام تحقیقات در مورد سلولی است که قصد حمله به مجاهدین خلق در آلبانی را داشت.
  • نیوز۲۴: علاوه بر مکانهای فیزیکی مجاهدین خلق، آرام (نام مستعار علیرضا نقاش زاده مزدور مقیم اتریش) و تیم او بر کسب اطلاعات در مورد مریم رجوی، صدیقه حسینی، جواد خراسان و حسن نایب آقا متمرکز بود.
  • بالکان وب: مهدی ابریشمچی یک هدف حمله اخیر بود.
دوشنبه ۲۷ تیرماه۱۴۰۱