روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ مسئولان زندان قرچک ورامین از انتقال یکباره تمامی زندانیان سیاسی به زندان اوین خبر دادند.
به گفته یک منبع مطلع تمام زندانیان سیاسی ساعت ۱ ظهر با اتوبوس از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند.
این منبع همچنین در خصوص شرایط زندان اوین به هرانا گفت: «حشمت الله حیات الغیب، مدیرکل زندان های استان تهران امروز به بند زنان زندان اوین مراجعه کرده بود. او دستور داده، سالن دو این بند که پیشتر با شیوع کرونا به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده بود را برای ورود زندانیان جدید آماده کنند. این درحالی است که تاکنون مکان جایگزینی به عنوان قرنطینه در نظر گرفته نشده و گویا در ذهن مسئولان کرونا کاملا از بین رفته است یا که جان زندانیان اهمیتی ندارد.»

چهارشنبه ۲۹تیرماه ۱۴۰۱