وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۸تیرماه در بیانیه‌یی به شهروندان خود هشدار داد: به‌دلیل خطر آدم‌ربایی و دستگیری و بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی به ایران سفر نکنید. به‌دلیل بازداشتهای غیرقانونی احتیاط کنید.
شهروندان آمریکایی که به ایران سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده‌اند…
مقامات ایرانی به بازداشت ناعادلانه و زندانی کردن اتباع ایالات متحده، به‌ویژه اتباع دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی – از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران، مسافران تجاری و دانشگاهیان- به اتهاماتی از جمله جاسوسی و تهدید امنیت ملی ادامه می‌دهند. مقامات ایرانی به‌طور معمول دسترسی کنسولی به اتباع آمریکایی بازداشت شده را به تأخیر می اندازند و پیوسته دسترسی کنسولی به اتباع دوتابعیتی آمریکایی-ایرانی را ممنوع می‌کنند.

چهارشنبه ۲۹تیرماه ۱۴۰۱