یورونیوز در آلبانی گزارش کرد بیش از ۵۰نفر مظنون هستند که توسط رژیم ایران برای انجام یک حملهٔ بزرگ تروریستی به اجلاس جهانی ایران آزاد در روزهای ۲۳ تا ۲۴ژوئیه در اشرف ۳ استخدام شده‌اند. مجاهدین به همین خاطر پس از اطلاعیه سفارت و دولت آمریکا طبق توصیه دولت آلبانی اجلاس ایران آزاد را به تعویق انداختند.
این سرویس‌های اطلاعاتی پلیس آلبانی و شرکای بین‌المللی(آمریکا) بودند که توانستند چندین پیام رمزگذاری شده را در مورد حمله تروریستی علیه مجاهدین رهگیری کنند.
یورونیوز در آلبانی: ابتدا سفارت آمریکا بود که اعلام کرد دولت آمریکا اطلاع دارد اجلاس جهانی ایران آزاد در مقر مجاهدین اشرف ۳ هدف یک حملهٔ بالقوه تروریستی است.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۲۷تیر ۱۴۰۱ از حکم دادگاه ویژهٔ مبارزه با جرایم سازمان‌یافته درباره ۱۱مزدوری خبر داد که ۱۰ساعت تحت بازجویی بودند و محل‌های اقامت و خودروها و انجمن پوششی وزارت اطلاعات به نام آسیلا به حکم دادگاه مورد بازرسی قرار گرفته و کلیه وسایل ارتباطی و کامپیوترهای مزدوران ضبط شده است.
ساختار ویژه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در آلبانی ۴سال در حال انجام تحقیقات در مورد سلولی بود که قصد حمله به مجاهدین خلق در آلبانی را داشت.
در حکم دادگاه آمده بود مزدوران متهم بودند از سرویس‌های مخفی رژیم ایران و سپاه قدس برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سازمان مجاهدین در آلبانی پول گرفته‌اند.
نیوز ۲۴ در ۱۶ژوئیه ۲۰۲۲ گزارش کرد مزدور مرتبط با سپاه قدس در تهران علاوه بر مکان‌های فیزیکی مجاهدین، بر روی کسب اطلاعات در مورد مریم رجوی و هم‌چنین صدیقه حسینی، جواد خراسان و حسن نایب‌آقا متمرکز بوده است
بالکان وب نیز در ۱۶ژوئیه فاش کرد مهدی ابریشمچی یکی از هدف‌های سلول تروریستی بوده است.
چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰