سایت فاکس نیوز روز ۸مرداد۱۴۰۱ درباره تهدید ابلهانهٔ  رژیم  به کشورهای اروپایی حامی مجاهدین توسط رژیم آخوندی  با پهپاد و موشک بالستیک نوشت: خبرگزاری دولتی ایران از حمله نظامی به گروه مقاومت در خاک خارجی خبر می‌دهد. گروه مقاومت ایران از رهبران اروپایی خواسته است تا از مماشات با رژیم کنونی دست بردارند، زیرا تهران علیه رقبای خود حتی در خاک خارجی به حمله نظامی تهدید می‌کند.
علی صفوی می‌گوید: تهدیدهای گستاخانه حکومت مذهبی حاکم بر ایران علیه مخالف اصلی خود، مجاهدین خلق (ام.یی.کی) قبل از هر چیز بیانگر میزان وحشت آخوندها از قدرت و نفوذ روزافزون واحدهای مقاومت وابسته به مجاهدین خلق در داخل ایران است».
صفوی که این گزارش را «تلاش رقت‌انگیزی برای باجگیری از دولتهای غربی برای ارائه امتیاز به آن» می‌خواند و می‌گوید «قاطعیت تنها سیاست مؤثر برای مقابله با تروریسم و جنگ‌طلبی تهران در خارج از مرزهایش است».

یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱